Debatter
869 träff(ar) för "8:e valperioden, Beňová Monika"  
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – ansökan GF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit (A8-0034/2015 - Liadh Ní Riada)
P8_CRE-REV(2015)03-10
Tisdagen den 10 mars 2015
html 
Jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen 2013 (A8-0015/2015 - Marc Tarabella)
P8_CRE-REV(2015)03-10
Tisdagen den 10 mars 2015
html 
Årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik (A8-0019/2015 - Morten Messerschmidt)
P8_CRE-REV(2015)03-10
Tisdagen den 10 mars 2015
html 
Europeiska centralbankens årsrapport för 2013 (A8-0011/2015 - Pablo Zalba Bidegain)
P8_CRE-REV(2015)03-10
Tisdagen den 10 mars 2015
html 
Jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen 2013 (debatt)
P8_CRE-REV(2015)03-09
Måndagen den 9 mars 2015
html 
Årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik (debatt)
P8_CRE-REV(2015)03-09
Måndagen den 9 mars 2015
html 
Antaget beslut om en strategisk ram för energiunionen (debatt)
P8_CRE-REV(2015)02-25
Onsdagen den 25 februari 2015
html 
Rapport från det informella mötet med stats- och regeringscheferna den 12 februari 2015 (debatt)
P8_CRE-REV(2015)02-25
Onsdagen den 25 februari 2015
html 
Europeiska centralbankens årsrapport för 2013 (debatt)
P8_CRE-REV(2015)02-25
Onsdagen den 25 februari 2015
html 
Den humanitära krisen i Irak och Syrien, särskilt med avseende på IS (RC-B8-0136/2015, B8-0136/2015, B8-0137/2015, B8-0138/2015, B8-0139/2015, B8-0140/2015, B8-0141/2015, B8-0142/2015)
P8_CRE-REV(2015)02-12
Torsdagen den 12 februari 2015
html 
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Rättsligt meddelande