Debatter
869 träff(ar) för "8:e valperioden, Beňová Monika"  
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Gabons anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn (A8-0007/2015 - Heidi Hautala)
P8_CRE-REV(2015)02-11
Onsdagen den 11 februari 2015
html 
Andorras anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn (A8-0004/2015 - Heidi Hautala)
P8_CRE-REV(2015)02-11
Onsdagen den 11 februari 2015
html 
Seychellernas anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn (A8-0006/2015 - Heidi Hautala)
P8_CRE-REV(2015)02-11
Onsdagen den 11 februari 2015
html 
Rysslands anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn (A8-0008/2015 - Heidi Hautala)
P8_CRE-REV(2015)02-11
Onsdagen den 11 februari 2015
html 
Albaniens anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn (A8-0002/2015 - Heidi Hautala)
P8_CRE-REV(2015)02-11
Onsdagen den 11 februari 2015
html 
Singapores anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn (A8-0003/2015 - Heidi Hautala)
P8_CRE-REV(2015)02-11
Onsdagen den 11 februari 2015
html 
Marockos anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn (A8-0005/2015 - Heidi Hautala)
P8_CRE-REV(2015)02-11
Onsdagen den 11 februari 2015
html 
Armeniens anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn (A8-0009/2015 - Heidi Hautala)
P8_CRE-REV(2015)02-11
Onsdagen den 11 februari 2015
html 
Valprövning (A8-0013/2015 - Pavel Svoboda)
P8_CRE-REV(2015)02-11
Onsdagen den 11 februari 2015
html 
Gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott (A8-0001/2015 - Inés Ayala Sender)
P8_CRE-REV(2015)02-11
Onsdagen den 11 februari 2015
html 
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Rättsligt meddelande