Debatter
869 träff(ar) för "8:e valperioden, Beňová Monika"  
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Partnerskapsavtal för hållbart fiske mellan EU och Senegal (A8-0010/2015 - Norica Nicolai)
P8_CRE-REV(2015)02-11
Onsdagen den 11 februari 2015
html 
Den amerikanska senatens rapport om CIA:s användning av tortyr (B8-0098/2015, RC-B8-0123/2015, B8-0123/2015, B8-0133/2015)
P8_CRE-REV(2015)02-11
Onsdagen den 11 februari 2015
html 
Åtgärder mot terrorism (B8-0100/2015, RC-B8-0122/2015, B8-0122/2015, B8-0124/2015, B8-0125/2015, B8-0126/2015, B8-0127/2015, B8-0132/2015)
P8_CRE-REV(2015)02-11
Onsdagen den 11 februari 2015
html 
Förlängningen av mandatet för Forumet för förvaltning av internet (RC-B8-0099/2015, B8-0099/2015, B8-0121/2015, B8-0130/2015, B8-0131/2015)
P8_CRE-REV(2015)02-11
Onsdagen den 11 februari 2015
html 
Ursprungslandsmärkning av kött i bearbetade livsmedel (B8-0097/2015)
P8_CRE-REV(2015)02-11
Onsdagen den 11 februari 2015
html 
Arbetet i den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen (A8-0012/2015 - Charles Goerens)
P8_CRE-REV(2015)02-11
Onsdagen den 11 februari 2015
html 
EU-ram för demokrati, rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna (debatt)
P8_CRE-REV(2015)02-11
Onsdagen den 11 februari 2015
html 
Vägen framåt för Frontex och Europeiska stödkontoret för asylfrågor
P8_CRE-REV(2015)02-11
Onsdagen den 11 februari 2015
html 
Europeiska ombudsmannens årsrapport för 2013 (A8-0058/2014 - Jarosław Wałęsa)
P8_CRE-REV(2015)01-15
Torsdagen den 15 januari 2015
html 
Situationen i Libyen (RC-B8-0011/2015, B8-0011/2015, B8-0013/2015, B8-0014/2015, B8-0030/2015, B8-0031/2015, B8-0032/2015, B8-0033/2015)
P8_CRE-REV(2015)01-15
Torsdagen den 15 januari 2015
html 
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Rättsligt meddelande