Debatter
869 träff(ar) för "8:e valperioden, Beňová Monika"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Makroekonomiskt stöd till Jordanien (A8-0296/2016 - Emmanuel Maurel)
P8_CRE-REV(2016)11-24
Torsdagen den 24 november 2016
html 
Verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (A8-0011/2016 - Brian Hayes)
P8_CRE-REV(2016)11-24
Torsdagen den 24 november 2016
html 
Situationen i Syrien (B8-1123/2016, RC-B8-1249/2016, B8-1249/2016, B8-1250/2016, B8-1251/2016, B8-1252/2016, B8-1253/2016, B8-1254/2016, B8-1255/2016)
P8_CRE-REV(2016)11-24
Torsdagen den 24 november 2016
html 
Förbindelserna mellan EU och Turkiet (RC-B8-1276/2016, B8-1276/2016, B8-1277/2016, B8-1278/2016, B8-1279/2016, B8-1280/2016, B8-1281/2016, B8-1282/2016, B8-1283/2016)
P8_CRE-REV(2016)11-24
Torsdagen den 24 november 2016
html 
EU:s anslutning till Istanbulkonventionen om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor (B8-1229/2016, B8-1235/2016)
P8_CRE-REV(2016)11-24
Torsdagen den 24 november 2016
html 
Utsläpp av vissa luftföroreningar (A8-0249/2015 - Julie Girling)
P8_CRE-REV(2016)11-23
Onsdagen den 23 november 2016
html 
Fullbordandet av Basel III (B8-1226/2016)
P8_CRE-REV(2016)11-23
Onsdagen den 23 november 2016
html 
Genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (A8-0317/2016 - Ioan Mircea Paşcu)
P8_CRE-REV(2016)11-23
Onsdagen den 23 november 2016
html 
EU:s strategiska kommunikation för att bekämpa propaganda mot EU som sprids av tredje parter (A8-0290/2016 - Anna Elżbieta Fotyga)
P8_CRE-REV(2016)11-23
Onsdagen den 23 november 2016
html 
Teckenspråk och professionella teckenspråkstolkar (B8-1230/2016, B8-1241/2016)
P8_CRE-REV(2016)11-23
Onsdagen den 23 november 2016
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rättsligt meddelande