Debatter
869 träff(ar) för "8:e valperioden, Beňová Monika"  
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Förslag till rådets direktiv om fastställande av beräkningsmetoder och rapporteringskrav i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen (B8-0326/2014)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Onsdagen den 17 december 2014
html 
Solvens II (B8-0358/2014)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Onsdagen den 17 december 2014
html 
Förnyelse av EU:s strategi för inre säkerhet (B8-0350/2014)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Onsdagen den 17 december 2014
html 
Erkännande av Palestina som stat (B8-0277/2014, B8-0309/2014, B8-0310/2014, B8-0349/2014, B8-0357/2014, B8-0359/2014)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Onsdagen den 17 december 2014
html 
Stålindustrin i EU: skydd av arbetstagarna och företagen (B8-0351/2014, RC-B8-0352/2014, B8-0352/2014, B8-0353/2014, B8-0354/2014, B8-0355/2014, B8-0356/2014)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Onsdagen den 17 december 2014
html 
Situationen i Medelhavsområdet och behovet av ett helhetsgrepp på migration i EU (B8-0362/2014)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Onsdagen den 17 december 2014
html 
Översynen av den ekonomiska styrningen: förordningarna om sexpacken och tvåpacken (debatt)
P8_CRE-REV(2014)12-16
Tisdagen den 16 december 2014
html 
Den vetenskapliga granskningen av livsmedelsfrågor (A8-0059/2014 - Giovanni La Via)
P8_CRE-REV(2014)12-16
Tisdagen den 16 december 2014
html 
Konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter (Cites) (A8-0036/2014 - Pilar Ayuso)
P8_CRE-REV(2014)12-16
Tisdagen den 16 december 2014
html 
Samarbetsavtal om ett civilt globalt system för satellitnavigering (GNSS) med Marocko (A8-0045/2014 - Jerzy Buzek)
P8_CRE-REV(2014)12-16
Tisdagen den 16 december 2014
html 
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Rättsligt meddelande