Debatter
869 träff(ar) för "8:e valperioden, Beňová Monika"  
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete med Ukraina (A8-0039/2014 - Jerzy Buzek)
P8_CRE-REV(2014)12-16
Tisdagen den 16 december 2014
html 
Kroatiens deltagande i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (A8-0026/2014 - Alexander Graf Lambsdorff)
P8_CRE-REV(2014)12-16
Tisdagen den 16 december 2014
html 
Sjötullsystemet i de franska yttersta randområdena (A8-0054/2014 - Iskra Mihaylova)
P8_CRE-REV(2014)12-16
Tisdagen den 16 december 2014
html 
Utnyttjande av Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter: ansökan EGF/2014/010 IT/Whirlpool (A8-0064/2014 - Daniele Viotti)
P8_CRE-REV(2014)12-16
Tisdagen den 16 december 2014
html 
Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. (A8-0062/2014 - Jan Olbrycht)
P8_CRE-REV(2014)12-16
Tisdagen den 16 december 2014
html 
Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas (A8-0063/2014 - Monika Vana)
P8_CRE-REV(2014)12-16
Tisdagen den 16 december 2014
html 
Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2013/014 FR/Air France (A8-0065/2014 - Marco Zanni)
P8_CRE-REV(2014)12-16
Tisdagen den 16 december 2014
html 
Konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter (Cites) (debatt)
P8_CRE-REV(2014)12-15
Måndagen den 15 december 2014
html 
Genomförande av direktivet om bränslekvalitet (debatt)
P8_CRE-REV(2014)12-15
Måndagen den 15 december 2014
html 
Bedömning av fraktförares goda anseende (debatt)
P8_CRE-REV(2014)12-15
Måndagen den 15 december 2014
html 
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Rättsligt meddelande