Debatter
869 träff(ar) för "8:e valperioden, Beňová Monika"  
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Genomförande av partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima) (debatt)
P8_CRE-REV(2014)12-15
Måndagen den 15 december 2014
html 
Misstroendeförklaring mot kommissionen (B8-0249/2014)
P8_CRE-REV(2014)11-27
Torsdagen den 27 november 2014
html 
Förseningar i starten för sammanhållningspolitiken 2014–2020 (B8-0278/2014, B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014, B8-0283/2014, B8-0284/2014)
P8_CRE-REV(2014)11-27
Torsdagen den 27 november 2014
html 
25:e årsdagen av FN:s konvention om barnets rättigheter (B8-0285/2014)
P8_CRE-REV(2014)11-27
Torsdagen den 27 november 2014
html 
Den digitala inre marknaden (RC-B8-0286/2014, B8-0286/2014, B8-0287/2014, B8-0288/2014)
P8_CRE-REV(2014)11-27
Torsdagen den 27 november 2014
html 
Undernäring bland barn i utvecklingsländer (B8-0253/2014)
P8_CRE-REV(2014)11-27
Torsdagen den 27 november 2014
html 
Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter (A8-0027/2014 - Roberto Gualtieri)
P8_CRE-REV(2014)11-26
Onsdagen den 26 november 2014
html 
Europeiska centralbankens befogenhet att förelägga sanktioner (A8-0028/2014 - Kay Swinburne)
P8_CRE-REV(2014)11-26
Onsdagen den 26 november 2014
html 
FN:s klimatkonferens 2014 – COP 20 i Lima, Peru (1–12 december 2014) (B8-0251/2014)
P8_CRE-REV(2014)11-26
Onsdagen den 26 november 2014
html 
Protokollet om särskilda frågor rörande rullande järnvägsmateriel (A8-0030/2014 - Heidi Hautala)
P8_CRE-REV(2014)11-25
Tisdagen den 25 november 2014
html 
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Rättsligt meddelande