Debatter
869 träff(ar) för "8:e valperioden, Beňová Monika"  
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Haagkonventionen av den 30 juni 2005 om avtal om val av domstol (A8-0034/2014 - Pavel Svoboda)
P8_CRE-REV(2014)11-25
Tisdagen den 25 november 2014
html 
Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2014/008 FI/STX Raumo (A8-0043/2014 - Petri Sarvamaa)
P8_CRE-REV(2014)11-25
Tisdagen den 25 november 2014
html 
Utnyttjande av Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter: ansökan EGF/2014/005 FR/GAD (A8-0044/2014 - Anneli Jäätteenmäki)
P8_CRE-REV(2014)11-25
Tisdagen den 25 november 2014
html 
Yttrande från domstolen över huruvida avtalet mellan Europeiska unionen och Kanada om lufttrafikföretags överföring och behandling av passageraruppgifter (PNR-uppgifter) till den kanadensiska gränskontrollmyndigheten är förenligt med fördragen (B8-0265/2014)
P8_CRE-REV(2014)11-25
Tisdagen den 25 november 2014
html 
EU och den globala utvecklingsramen efter 2015 (A8-0037/2014 - Davor Ivo Stier)
P8_CRE-REV(2014)11-25
Tisdagen den 25 november 2014
html 
Sysselsättningsaspekter och sociala aspekter av Europa 2020-strategin (B8-0252/2014)
P8_CRE-REV(2014)11-25
Tisdagen den 25 november 2014
html 
Bekämpning av våld mot kvinnor (fortsättning på debatten)
P8_CRE-REV(2014)11-25
Tisdagen den 25 november 2014
html 
Ingående av ett associeringsavtal mellan Europeiska unionen och Republiken Moldavien (A8-0022/2014 - Petras Auštrevičius)
P8_CRE-REV(2014)11-13
Torsdagen den 13 november 2014
html 
Associeringsavtal mellan Europeiska unionen och Republiken Moldavien (A8-0020/2014 - Petras Auštrevičius)
P8_CRE-REV(2014)11-13
Torsdagen den 13 november 2014
html 
Fredsprocessen i Nordirland (B8-0218/2014)
P8_CRE-REV(2014)11-13
Torsdagen den 13 november 2014
html 
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Rättsligt meddelande