Debatter
869 träff(ar) för "8:e valperioden, Beňová Monika"  
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Protokoll till frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Korea med anledning av Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (A8-0012/2014 - Jan Zahradil)
P8_CRE-REV(2014)10-22
Onsdagen den 22 oktober 2014
html 
Den europeiska planeringsterminen för samordningen av den ekonomiska politiken: genomförande av prioriteringarna för 2014 (A8-0019/2014 - Philippe De Backer)
P8_CRE-REV(2014)10-22
Onsdagen den 22 oktober 2014
html 
Situationen i Kobane och hotet från IS (debatt)
P8_CRE-REV(2014)10-22
Onsdagen den 22 oktober 2014
html 
Resultatet av högnivåkonferensen om sysselsättning i Europa (Milano, den 8 oktober) (debatt)
P8_CRE-REV(2014)10-21
Tisdagen den 21 oktober 2014
html 
Den europeiska planeringsterminen för samordningen av den ekonomiska politiken: genomförande av prioriteringarna för 2014 (debatt)
P8_CRE-REV(2014)10-21
Tisdagen den 21 oktober 2014
html 
Associeringsavtal mellan EU och Ukraina, med undantag för bestämmelserna om behandling av arbetstagare som är tredjelandsmedborgare och lagligen anställda på den andra partens territorium (A8-0002/2014 - Jacek Saryusz-Wolski)
P8_CRE-REV(2014)09-16
Tisdagen den 16 september 2014
html 
Associeringsavtal mellan EU och Ukraina, vad gäller bestämmelserna om behandling av arbetstagare som är tredjelandsmedborgare och lagligen anställda på den andra partens territorium (A8-0009/2014 - Claude Moraes)
P8_CRE-REV(2014)09-16
Tisdagen den 16 september 2014
html 
Den digitala inre marknaden (debatt)
P8_CRE-REV(2014)09-16
Tisdagen den 16 september 2014
html 
Situationen i Ukraina (RCB8-0025/2014, B8-0025/2014, B8-0026/2014, B8-0028/2014, B8-0029/2014, B8-0054/2014, B8-0056/2014, B8-0057/2014)
P8_CRE-REV(2014)07-17
Torsdagen den 17 juli 2014
html 
Ungdomssysselsättning (RCB8-0027/2014, B8-0027/2014, B8-0030/2014, B8-0051/2014, B8-0052/2014, B8-0053/2014, B8-0055/2014, B8-0058/2014)
P8_CRE-REV(2014)07-17
Torsdagen den 17 juli 2014
html 
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Rättsligt meddelande