Debatter
869 träff(ar) för "8:e valperioden, Beňová Monika"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Invändning enligt artikel 106: Förnyelse av godkännandet av det verksamma ämnet bentazon (B8-1228/2016)
P8_CRE-REV(2016)11-23
Onsdagen den 23 november 2016
html 
Skattemyndigheters tillgång till information om penningtvätt (debatt)
P8_CRE-REV(2016)11-22
Tisdagen den 22 november 2016
html 
Avtalet om operativt och strategiskt samarbete mellan Ukraina och Europol (A8-0342/2016 - Mariya Gabriel)
P8_CRE-REV(2016)11-22
Tisdagen den 22 november 2016
html 
Skattemyndigheters tillgång till information om penningtvätt (A8-0326/2016 - Emmanuel Maurel)
P8_CRE-REV(2016)11-22
Tisdagen den 22 november 2016
html 
Europeiska centralbankens årsrapport för 2015 (A8-0302/2016 - Ramon Tremosa i Balcells)
P8_CRE-REV(2016)11-22
Tisdagen den 22 november 2016
html 
Grönbok om finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag (A8-0294/2016 - Olle Ludvigsson)
P8_CRE-REV(2016)11-22
Tisdagen den 22 november 2016
html 
Europeisk försvarsunion (A8-0316/2016 - Urmas Paet)
P8_CRE-REV(2016)11-22
Tisdagen den 22 november 2016
html 
Frigörande av potentialen med passagerartransporter på vatten (A8-0306/2016 - Keith Taylor)
P8_CRE-REV(2016)11-22
Tisdagen den 22 november 2016
html 
Ökning av utvecklingssamarbetets effektivitet (A8-0322/2016 - Cristian Dan Preda)
P8_CRE-REV(2016)11-22
Tisdagen den 22 november 2016
html 
Halvtidsrevideringen av den fleråriga budgetramen (B8-1173/2016)
P8_CRE-REV(2016)10-26
Onsdagen den 26 oktober 2016
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rättsligt meddelande