Resolutsioonide ettepanekud
Otsingusõna(de) "6. valimisperiood, Weiler Barbara" kohta leiti 4 vaste(t)  
RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PE 413.347   B6-0539/2008
15. oktoober 2008
XML  PDF  WORD 
suuliselt vastatavate küsimuste B6‑0473/2008 ja B6‑0474/2008 alusel
vastavalt kodukorra artikli 108 lõikele 5
Esitaja(d): Pasqualina Napoletano, Raimon Obiols i Germà, Richard Howitt ja Barbara Weiler
fraktsiooni PSE nimel
Euroopa Liidu ja Vietnami vaheline uus partnerlus- ja koostööleping ning inimõigused
RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PE 413.344/01   RC-B6-0538/2008
20. oktoober 2008
XML  PDF  WORD 
Vastavalt kodukorra artikli 108 lõikele 5 esitanud
– Pasqualina Napoletano, Richard Howitt ja Barbara Weiler fraktsiooni PSE nimel,
– Marco Cappato ja Marco Pannella fraktsiooni ALDE nimel,
– Ewa Tomaszewska ja Inese Vaidere fraktsiooni UEN nimel,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
– ALDE (B6‑0538/2008)
– PSE (B6‑0539/2008)
– UEN (B6‑0542/2008)
Euroopa Liidu ja Vietnami vaheline uus partnerlus- ja koostööleping ning inimõigused
RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PE 395.998   B6-0370/2007
25. september 2007
XML  PDF  WORD 
nõukogu ja komisjoni avalduste alusel
vastavalt kodukorra artikli 103 lõikele 2
Esitaja(d): Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock ja Barbara Weiler
fraktsiooni PSE nimel
Birma
RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PE 394.802/01   RC-B6-0363/2007
26. september 2007
XML  PDF  WORD 
Vastavalt kodukorra artikli 103 lõikele 4 esitanud
– Geoffrey Van Orden, Hartmut Nassauer, Nirj Deva, Bernd Posselt ja Colm Burke fraktsiooni PPE-DE nimel,
– Pasqualina Napoletano, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Glenys Kinnock ja Barbara Weiler fraktsiooni PSE nimel,
– Jules Maaten, Marco Cappato, Marco Pannella ja Annemie Neyts-Uyttebroeck fraktsiooni ALDE nimel,
– Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan, Wojciech Roszkowski, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Mieczysław Edmund Janowski ja Marcin Libicki fraktsiooni UEN nimel,
– Raül Romeva i Rueda, Frithjof Schmidt ja Cem Özdemir fraktsiooni Verts/ALE nimel,
– Vittorio Agnoletto fraktsiooni GUE/NGL nimel,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
– UEN (B6‑0363/2007)
– GUE/NGL (B6‑0368/2007)
– ALDE (B6‑0369/2007)
– PSE (B6‑0370/2007)
– PPE-DE (B6‑0371/2007)
– Verts/ALE (B6‑0372/2007)
Birma
Õigusalane teave