Állásfoglalási indítványok
4 találat a következőre: "6. ciklus, Weiler Barbara"  
ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PE 413.347   B6-0539/2008
2008. október 15.
XML  PDF  WORD 
a B6-0473/2008 és a B6-0474/2008 szóbeli választ igénylő kérdésekhez
az eljárási szabályzat 108. cikkének (5) bekezdése alapján
előterjesztette: Pasqualina Napoletano, Raimon Obiols i Germà, Richard Howitt és Barbara Weiler
a PSE képviselőcsoportja nevében
az EU és Vietnam közötti új partnerségi és együttműködési megállapodásról és az emberi jogokról
KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PE 413.344/01   RC-B6-0538/2008
2008. október 20.
XML  PDF  WORD 
az eljárási szabályzat 108. cikkének (5) bekezdése alapján, előterjesztette:
– Pasqualina Napoletano, Richard Howitt és Barbara Weiler, a PSE képviselőcsoportja nevében
– Marco Cappato és Marco Pannella, az ALDE képviselőcsoport nevében
– Ewa Tomaszewska és Inese Vaidere, az UEN képviselőcsoport nevében
a következő képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai helyébe lép:
– ALDE (B6‑0538/2008)
– PSE (B6‑0539/2008)
– UEN (B6‑0542/2008)
az EU és Vietnam közötti új partnerségi és együttműködési megállapodásról és az emberi jogokról
Állásfoglalásra irányuló indítvány
PE 395.998   B6-0370/2007
2007. szeptember 25.
XML  PDF  WORD 
a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően
az Eljárási Szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése alapján
előterjesztette: Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock és Barbara Weiler
a PSE képviselőcsoportja nevében
Burmáról
KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PE 394.802/01   RC-B6-0363/2007
2007. szeptember 26.
XML  PDF  WORD 
az eljárási szabályzat 103. cikkének (4) bekezdése alapján, előterjesztette:
– Geoffrey Van Orden, Hartmut Nassauer, Nirj Deva, Bernd Posselt és Colm Burke, a PPE-DE képviselőcsoportja nevében
– Pasqualina Napoletano, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Glenys Kinnock, Barbara Weiler, a PSE képviselőcsoportja nevében
– Jules Maaten, Marco Cappato, Marco Pannella, Annemie Neyts-Uyttebroeck, az ALDE képviselőcsoport nevében
– Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan, Wojciech Roszkowski, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Mieczysław Edmund Janowski, Marcin Libicki, az UEN képviselőcsoport nevében
– Raül Romeva i Rueda, Frithjof Schmidt, Cem Özdemir, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
– Vittorio Agnoletto, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:
– UEN (B6‑0363/2007)
– GUE/NGL (B6‑0368/2007)
– ALDE (B6‑0369/2007)
– PSE (B6‑370/2007)
– PPE-DE (B6‑371/2007)
– Verts/ALE (B6‑0372/2007)
Burmáról
Jogi nyilatkozat