Rezoliucijos pasiūlymai
Rezultatas (-ai) "4" žodžiui (-iams): "6-oji kadencija, Weiler Barbara"  
PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 413.347   B6-0539/2008
2008 m. spalio 15 d.
XML  PDF  WORD 
pateiktas uždavus klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu B6‑0473/2008 ir B6‑0474/2008
pagal Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalį
pateikė Pasqualina Napoletano, Raimon Obiols i Germà, Richard Howitt ir Barbara Weiler
PSE frakcijos vardu
dėl naujo ES ir Vietnamo partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo bei žmogaus teisių
BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 413.344/01   RC-B6-0538/2008
2008 m. spalio 20 d.
XML  PDF  WORD 
pagal Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalį pateikė
– Pasqualina Napoletano, Richard Howitt ir Barbara Weiler PSE frakcijos vardu
– Marco Cappato ir Marco Pannella ALDE frakcijos vardu
– Ewa Tomaszewska ir Inese Vaidere UEN frakcijos vardu
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų:
– ALDE (B6‑0538/2008)
– PSE (B6‑0539/2008)
– UEN (B6‑0542/2008)
dėl naujojo ES ir Vietnamo partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo ir žmogaus teisių
PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 395.998   B6-0370/2007
2007 m. rugsėjo 25 d.
XML  PDF  WORD 
siekiant baigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų
pagal Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį
pateikė Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock ir Barbara Weiler
PSE frakcijos vardu,
dėl Birmos
BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 394.802/01   RC-B6-0363/2007
2007 m. rugsėjo 26 d.
XML  PDF  WORD 
pagal Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 4 dalį pateikė
– Geoffrey Van Orden, Hartmut Nassauer, Nirj Deva, Bernd Posselt ir Colm Burke PPE-DE frakcijos vardu
– Pasqualina Napoletano, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Glenys Kinnock ir Barbara Weiler PSE frakcijos vardu
– Jules Maaten, Marco Cappato, Marco Pannella ir Annemie Neyts-Uyttebroeck PSE frakcijos vardu
– Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan, Wojciech Roszkowski, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Mieczysław Edmund Janowski ir Marcin Libicki UEN frakcijos vardu
– Raül Romeva i Rueda, Frithjof Schmidt ir Cem Özdemir Verts/ALE frakcijos vardu
– Vittorio Agnoletto GUE/NGL frakcijos vardu
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų:
– UEN (B6‑0363/2007)
– GUE/NGL (B6‑0368/2007)
– ALDE (B6‑0369/2007)
– PSE (B6‑0370/2007)
– PPE-DE (B6‑0371/2007)
– Verts/ALE (B6‑0372/2007)
dėl Birmos
Teisinis pranešimas