Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni
4 Riżultat/i misjub/a għal "il-6 mandat, Weiler Barbara"  
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
PE 413.347   B6-0539/2008
15 t'Ottubru 2008
XML  PDF  WORD 
imressqa wara l-mistoqsijiet li jitolbu tweġiba orali B6‑0473/2008 u B6‑0474/2008
skond l-Artikolu 108(5) tar-Regoli ta' Proċedura
minn Pasqualina Napoletano, Raimon Obiols i Germà, Richard Howitt u Barbara Weiler
f'isem il-Grupp PSE
dwar il-Ftehima l-ġdida ta' Sħubija u Koperazzjoni bejn l-UE u l-Vjetnam u dwar id-drittijiet tal-bniedem
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA
PE 413.344/01   RC-B6-0538/2008
20 t'Ottubru 2008
XML  PDF  WORD 
imressqa skont l-Artikolu 108(5) tar-Regoli ta' Proċedura minn
– Pasqualina Napoletano, Richard Howitt u Barbara Weiler, f'isem il-Grupp PSE
– Marco Cappato u Marco Pannella, f'isem il-Grupp ALDE
– Ewa Tomaszewska u Inese Vaidere, f'isem il-Grupp UEN
li tieħu post il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa mill-gruppi li ġejjin:
– ALDE (B6‑0538/2007)
– PSE (B6‑0539/2008)
– UEN (B6‑0542/2008)
dwar il-Ftehima ta' Sħubija u Koperazzjoni ġdida UE-Vjetnam u d-drittijiet tal-bniedem
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
PE 395.998   B6-0370/2007
25 ta' Settembru 2007
XML  PDF  WORD 
imressqa biex jingħalaq id-dibattitu dwar id-dikjarazzjonijiet mill-Kunsill u mill-Kummissjoni
skond l-Artikolu 103(2) tar-Regoli ta' Proċedura
minn Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock u Barbara Weiler
f'isem il-Grupp PSE
dwar il-Burma
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA
PE 394.802/01   RC-B6-0363/2007
26 ta' Settembru 2007
XML  PDF  WORD 
imressqa skond l-Artikolu 103(4) tar-Regoli ta' Proċedura minn
– Geoffrey Van Orden, Hartmut Nassauer, Nirj Deva, Bernd Posselt u Colm Burke, f'isem il-Grupp PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Glenys Kinnock u Barbara Weiler, f'isem il-Grupp PSE
– Jules Maaten, Marco Cappato, Marco Pannella u Annemie Neyts-Uyttebroeck, f'isem il-Grupp ALDE
– Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan, Wojciech Roszkowski, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Mieczysław Edmund Janowski and Marcin Libicki, f'isem il-Grupp UEN
– Raül Romeva i Rueda, Frithjof Schmidt u Cem Özdemir f'isem il-Grupp Verts/ALE
– Vittorio Agnoletto, f'isem il-Grupp GUE/NGL
li tieħu post il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa mill-gruppi li ġejjin:
– UEN (B6‑0363/2007)
– GUE/NGL (B6‑0368/2007)
– ALDE (B6‑0369/2007)
– PSE (B6‑0370/2007)
– PPE-DE (B6‑0371/2007)
– Verts/ALE (B6‑0372/2007)
dwar il-Burma
Avviż legali