Propozycje rezolucji
Znaleziono 4 wynik(-i) dla "6 kadencja, Weiler Barbara"  
PROJEKT REZOLUCJI
PE 413.347   B6-0539/2008
15 października 2008
XML  PDF  WORD 
w odpowiedzi na pytania wymagające ustnej odpowiedzi B6‑0473/2008 i B6‑0474/2008
zgodnie z art. 108 ust. 5 Regulaminu
złożyli Pasqualina Napoletano, Raimon Obiols i Germà, Richard Howitt, Barbara Weiler
w imieniu grupy politycznej PSE
w sprawie nowej umowy o partnerstwie i współpracy UE-Wietnam oraz praw człowieka
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 413.344/01   RC-B6-0538/2008
20 października 2008
XML  PDF  WORD 
zgodnie z art. 108 ust. 5 Regulaminu złożyli
– Pasqualina Napoletano, Richard Hewitt oraz Barbara Weiler, w imieniu grupy politycznej PSE
– Marco Cappato oraz Marco Pannella, w imieniu grupy politycznej ALDE
– Ewa Tomaszewska oraz Inese Vaiderew imieniu grupy politycznej UEN
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
– ALDE (B6‑0538/2008)
– PSE (B6‑0539/2008)
– UEN (B6‑0542/2008)
w sprawie nowej umowy o partnerstwie i współpracy UE-Wietnam oraz praw człowieka
PROJEKT REZOLUCJI
PE 395.998   B6-0370/2007
25 września 2007
XML  PDF  WORD 
zamykającej debatę nad oświadczeniami Rady i Komisji
zgodnie z art. 103 ust. 2 Regulaminu
złożyły Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock i Barbara Weiler
w imieniu grupy politycznej PSE
w sprawie Birmy
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 394.802/01   RC-B6-0363/2007
26 września 2007
XML  PDF  WORD 
projekt zgodnie z art. 103 ust. 4 Regulaminu złożyli
– Geoffrey Van Orden, Hartmut Nassauer, Nirj Deva, Bernd Posselt i Colm Burke, w imieniu grupy politycznej PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Glenys Kinnock i Barbara Weiler, w imieniu grupy politycznej PSE
– Jules Maaten, Marco Cappato, Marco Pannella i Annemie Neyts-Uyttebroeck, w imieniu grupy politycznej ALDE
– Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan, Wojciech Roszkowski, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Mieczysław Edmund Janowski i Marcin Libicki, w imieniu grupy politycznej UEN
– Raül Romeva i Rueda, Frithjof Schmidt i Cem Özdemir, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
– Vittorio Agnoletto, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
zastępuje on tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
– UEN (B6‑0363/2007)
– GUE/NGL (B6‑0368/2007)
– ALDE (B6‑0369/2007)
– PSE (B6‑0370/2007)
– PPE-DE (B6‑0371/2007)
– Verts/ALE (B6‑0372/2007)
w sprawie Birmy
Informacja prawna