Propuneri de rezoluţie
4 rezultat(e) găsit(e) pentru "a 6-a legislatură, Weiler Barbara"  
Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).
PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PE 413.347   B6-0539/2008
15 octombrie 2008
XML  PDF  WORD 
depusă pe baza întrebărilor cu solicitare de răspuns oral B6‑0473/2008 și B6‑0474/2008
în conformitate cu articolul 108 alineatul (5) din Regulamentul de procedură
de Pasqualina Napoletano, Raimon Obiols i Germà, Richard Howitt și Barbara Weiler
în numele Grupului PSE
referitoare la noul Acord de parteneriat și cooperare UE-Vietnam și drepturile omului
PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PE 413.344/01   RC-B6-0538/2008
20 octombrie 2008
XML  PDF  WORD 
depusă, în conformitate cu articolul 108 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, de
– Pasqualina Napoletano, Richard Howitt și Barbara Weiler, în numele Grupului PSE
– Marco Cappato și Marco Pannella, în numele Grupului ALDE
– Ewa Tomaszewska și Inese Vaidere, în numele Grupului UEN
în locul propunerilor de rezoluție depuse de următoarele grupuri:
– ALDE (B6‑0538/2008)
– PSE (B6‑0539/2008)
– UEN (B6‑0542/2008)
referitoare la noul Acord de parteneriat și cooperare UE-Vietnam și drepturile omului
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 395.998   B6-0370/2007
25 September 2007
XML  PDF  WORD 
to wind up the debate on statements by the Council and Commission
pursuant to Rule 103(2) of the Rules of Procedure
by Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock and Barbara Weiler
on behalf of the PSE Group
on Burma
PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE
PE 394.802/01   RC-B6-0363/2007
26 septembrie 2007
XML  PDF  WORD 
depusă în conformitate cu articolul 103 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, de
– Geoffrey Van Orden, Hartmut Nassauer, Nirj Deva, Bernd Posselt şi Colm Burke, în numele Grupului PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Glenys Kinnock şi Barbara Weiler, în numele Grupului PSE
– Jules Maaten, Marco Cappato, Marco Pannella şi Annemie Neyts-Uyttebroeck, în numele Grupului ALDE
– Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan, Wojciech Roszkowski, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Mieczysław Edmund Janowski şi Marcin Libicki, în numele Grupului UEN
– Raül Romeva i Rueda, Frithjof Schmidt şi Cem Özdemir, în numele Grupului Verts/ALE
– Vittorio Agnoletto, în numele Grupului GUE/NGL
în locul propunerilor de rezoluţie depuse de următoarele grupuri:
– UEN (B6‑0363/2007)
– GUE/NGL (B6‑0368/2007)
– ALDE (B6‑0369/2007)
– PSE (B6‑0370/2007)
– PPE-DE (B6‑0371/2007)
– Verts/ALE (B6‑0372/2007)
privind Birmania
Notă juridică