Förslag till resolution
4 träff(ar) för "6:e valperioden, Weiler Barbara"  
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 413.347   B6-0539/2008
15 oktober 2008
XML  PDF  WORD 
till följd av frågorna för muntligt besvarande B6‑047372008 och B6‑0474/2008
i enlighet med artikel 108.5 i arbetsordningen
från Pasqualina Napoletano, Raimon Obiols i Germà, Richard Howitt, Barbara Weiler
för PSE-gruppen
om det nya partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och Vietnam samt mänskliga rättigheter
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 413.344/01   RC-B6-0538/2008
20 oktober 2008
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artikel 108.5 i arbetsordningen från
– Pasqualina Napoletano, Richard Howitt och Barbara Weiler, för PSE-gruppen
– Marco Cappato och Marco Pannella, för ALDE-gruppen
– Ewa Tomaszewska och Inese Vaidere, för UEN-gruppen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
– ALDE (B6‑0538/2008)
– PSE (B6‑0539/2008)
– UEN (B6‑0542/2008)
om det nya partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och Vietnam och mänskliga rättigheter
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 395.998   B6-0370/2007
25 september 2007
XML  PDF  WORD 
till följd av uttalandena av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
från Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock och Barbara Weiler
för PSE-gruppen
om Burma
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 394.802/01   RC-B6-0363/2007
26 september 2007
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artikel 103.4 i arbetsordningen från
– Geoffrey Van Orden, Hartmut Nassauer, Nirj Deva, Bernd Posselt och Colm Burke, för PPE-DE-gruppen
– Pasqualina Napoletano, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Glenys Kinnock, Barbara Weiler, för PSE-gruppen
– Jules Maaten, Marco Cappato, Marco Pannella och Annemie Neyts‑Uyttebroeck, för ALDE-gruppen
– Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan, Wojciech Roszkowski, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Mieczysław Edmund Janowski och Marcin Libicki, för UEN-gruppen
– Raül Romeva i Rueda, Frithjof Schmidt och Cem Özdemir, för Verts/ALE‑gruppen
– Vittorio Agnoletto, för GUE/NGL-gruppen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
– UEN (B6‑0363/2007)
– GUE/NGL (B6‑0368/2007)
– ALDE (B6‑0369/2007)
– PSE (B6‑0370/2007)
– PPE-DE (B6‑0371/2007)
– Verts/ALE (B6‑0372/2007)
om Burma
Rättsligt meddelande