Rezoliucijos pasiūlymai
Rezultatas (-ai) "2" žodžiui (-iams): "6-oji kadencija, Schierhuber Agnes"  
BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 396.037/01   RC-B6-0400/2007
2007 m. spalio 24 d.
XML  PDF  WORD 
pagal Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalį pateikė
– Joseph Daul, Lutz Goepel, Neil Parish, Struan Stevenson, Esther De Lange, Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Mairead McGuinness, James Nicholson ir Agnes Schierhuber PPE-DE frakcijos vardu,
– Luis Manuel Capoulas Santos PSE frakcijos vardu,
– Niels Busk, Kyösti Virrankoski, Willem Schuth, Ona Juknevičienė ir Danutė Budreikaitė ALDE frakcijos vardu,
– Adam Bielan, Sergio Berlato, Janusz Wojciechowski, Gintaras Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski, Liam Aylward, Zdzisław Zbigniew Podkański, Ewa Tomaszewska, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Ryszard Czarnecki ir Mieczysław Edmund Janowski UEN frakcijos vardu,
– Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf Verts/ALE frakcijos vardu
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų:
– PPE-DE (B6‑0400/2007)
– PSE (B6‑0401/2007)
– ALDE (B6‑0403/2007)
– UEN (B6‑0404/2007)
– Verts/ALE (B6‑0405/2007)
dėl augančių pašarų ir maisto produktų kainų
PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 393.033   B6-0323/2007
2007 m. rugpjūčio 29 d.
XML  PDF  WORD 
siekiant baigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį
pateikė Gerardo Galeote Quecedo, Ioannis Varvitsiotis, Nikolaos Vakalis, Antonios Trakatellis, Konstantinos Hatzidakis, Rodi Kratsa, Georgios Papastamkos, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Manolis Mavrommatis, Ioannis Gklavakis, Giorgos Dimitrakopoulos, Antonios Samaras, Panayiotis Demetriou, Ioannis Kasoulides, Giuseppe Castiglione, Rolf Berend, Luis de Grandes, Margie Sudre, Fernando Fernandez Martin, Sergio Marques, Laszlo Surjan, Iles Braghetto, Maria Petre, Tomas Zatloukal, Jean-Pierre Audy, Marian-Jean Marinescu, Francesco Musotto, Monica Maria Iacob Ridzi, Yiannakis Matsis, Antonio Tajani ir Agnes Schierhuber
PPE-DE frakcijos vardu,
dėl šios vasaros stichinių nelaimių
Teisinis pranešimas