Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni
2 Riżultat/i misjub/a għal "il-6 mandat, Schierhuber Agnes"  
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA
PE 396.037/01   RC-B6-0400/2007
24 t'Ottubru 2007
XML  PDF  WORD 
imressqa skond l-Artikolu 108(5) tar-Regoli ta' Proċedura minn
– Joseph Daul, Lutz Goepel, Neil Parish, Struan Stevenson, Esther De Lange, Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Mairead McGuinness, James Nicholson u Agnes Schierhuber, f'isem il-Grupp PPE-DE
– Luis Manuel Capoulas Santos, f'isem il-Grupp PSE
– Niels Busk, Kyösti Virrankoski, Willem Schuth, Ona Juknevičienė u Danutė Budreikaitė, f'isem il-Grupp ALDE
– Adam Bielan, Sergio Berlato, Janusz Wojciechowski, Gintaras Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski, Liam Aylward, Zdzisław Zbigniew Podkański, Ewa Tomaszewska, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Ryszard Czarnecki u Mieczysław Edmund Janowski, f'isem il-Grupp UEN
– Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, f'isem il-Grupp Verts/ALE
li tieħu post il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa mill-gruppi li ġejjin:
– PPE-DE (B6‑0400/2007)
– PSE (B6‑0401/2007)
– ALDE (B6‑0403/2007)
– UEN (B6‑0404/200)
– Verts/ALE (B6‑0405/2007)
dwar prezzijiet ta' l-għalf u ta' l-ikel li qed jogħlew
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
PE 393.033   B6-0323/2007
29 t'Awissu 2007
XML  PDF  WORD 
biex jingħalaq id-dibattitu dwar id-dikjarazzjoni mill-Kummissjoni
skond l-Artikolu 103(2) tar-Regoli ta’ Proċedura
imressqa minn Gerardo Galeote Quecedo, Ioannis Varvitsiotis, Nikolaos Vakalis, Antonios Trakatellis, Konstantinos Hatzidakis, Rodi Kratsa, Georgios Papastamkos, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Manolis Mavrommatis, Ioannis Gklavakis, Giorgos, Dimitrakopoulos, Antonios Samaras, Panayiotis Demetriou, Ioannis Kasoulides, Giuseppe Castiglione, Rolf Berend, Luis de Grandes, Margie Sudre, Fernando Fernandez Martin, Sergio Marques, Laszlo Surjan, Iles Braghetto, Maria Petre, Tomas Zatloukal, Jean-Pierre Audy, Marian-Jean Marinescu, Francesco Musotto, Monica Maria Iacob Ridzi, Yiannakis Matsis, Antonio Tajani
f’isem il-Grupp PPE-DE
dwar id-diżastri naturali ta’ dan is-sajf
Avviż legali