Propozycje rezolucji
Znaleziono 2 wynik(-i) dla "6 kadencja, Schierhuber Agnes"  
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 396.037/01   RC-B6-0400/2007
24 października 2007
XML  PDF  WORD 
projekt zgodnie z art. 108 ust. 5 Regulaminu złożyli
– Joseph Daul, Lutz Goepel, Neil Parish, Struan Stevenson, Esther De Lange, Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Mairead McGuinness, James Nicholson i Agnes Schierhuber, w imieniu grupy politycznej PPE-DE
– Luis Manuel Capoulas Santos, w imieniu grupy politycznej PSE
– Niels Busk, Kyösti Virrankoski, Willem Schuth, Ona Juknevičienė i Danutė Budreikaitė, w imieniu grupy politycznej ALDE
– Adam Bielan, Sergio Berlato, Janusz Wojciechowski, Gintaras Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski, Liam Aylward, Zdzisław Zbigniew Podkański, Ewa Tomaszewska, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Ryszard Czarnecki i Mieczysław Edmund Janowski, w imieniu grupy politycznej UEN
– Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
zastępuje on tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
– PPE-DE (B6‑0400/2007)
– PSE (B6‑0401/2007)
– ALDE (B6‑0403/2007)
– UEN (B6‑0404/2007)
– Verts/ALE (B6‑0405/2007)
w sprawie podwyżki cen paszy i żywności
PROJEKT REZOLUCJI
PE 393.033   B6-0323/2007
29 sierpnia 2007
XML  PDF  WORD 
zamykającej debatę nad oświadczeniem Komisji
zgodnie z art. 103 ust. 2 Regulaminu
złożyli: Gerardo Galeote Quecedo, Ioannis Varvitsiotis, Nikolaos Vakalis, Antonios Trakatellis, Konstantinos Hatzidakis, Rodi Kratsa, Georgios Papastamkos, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Manolis Mavrommatis, Ioannis Gklavakis, Giorgos Dimitrakopoulos, Antonios Samaras, Panayiotis Demetriou, Ioannis Kasoulides, Giuseppe Castiglione, Rolf Berend, Luis de Grandes, Margie Sudre, Fernando Fernandez Martin, Sergio Marques, Laszlo Surjan, Iles Braghetto, Maria Petre, Tomas Zatloukal, Jean-Pierre Audy, Marian-Jean Marinescu, Francesco Musotto, Monica Maria Iacob Ridzi, Yiannakis Matsis, Antonio Tajani oraz Agnes Schierhuber
w imieniu grupy politycznej PPE-DE
w sprawie klęsk żywiołowych mających miejsce bieżącego lata
Informacja prawna