Propuneri de rezoluţie
2 rezultat(e) găsit(e) pentru "a 6-a legislatură, Schierhuber Agnes"  
Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).
PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE
PE 396.037/01   RC-B6-0400/2007
24 octombrie 2007
XML  PDF  WORD 
depusă în conformitate cu articolul 108 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, de
– Joseph Daul, Lutz Goepel, Neil Parish, Struan Stevenson, Esther De Lange, Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Mairead McGuinness, James Nicholson şi Agnes Schierhuber, în numele Grupului PPE‑DE
– Luis Manuel Capoulas Santos, în numele Grupului PSE
– Niels Busk, Kyösti Virrankoski, Willem Schuth, Ona Juknevičienė şi Danutė Budreikaitė, în numele Grupului ALDE
– Adam Bielan, Sergio Berlato, Janusz Wojciechowski, Gintaras Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski, Liam Aylward, Zdzisław Zbigniew Podkański, Ewa Tomaszewska, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Ryszard Czarnecki şi Mieczysław Edmund Janowski, în numele Grupului UEN
– Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, în numele Grupului Verts/ALE
în locul propunerilor de rezoluţie depuse de următoarele grupuri:
– PPE-DE (B6‑0400/2007)
– PSE (B6‑0401/2007)
– ALDE (B6‑0403/2007)
– UEN (B6‑0404/2007)
– Verts/ALE (B6‑0405/2007)
privind creşterea preţurilor la furaje şi la produsele alimentare
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 393.033   B6-0323/2007
29 August 2007
XML  PDF  WORD 
to wind up the debate on the statement by the Commission
pursuant to Rule 103(2) of the Rules of Procedure
by Gerardo Galeote Quecedo, Ioannis Varvitsiotis, Nikolaos Vakalis, Antonios Trakatellis, Konstantinos Hatzidakis, Rodi Kratsa, Georgios Papastamkos, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Manolis Mavrommatis, Ioannis Gklavakis, Giorgos Dimitrakopoulos, Antonios Samaras, Panayiotis Demetriou, Ioannis Kasoulides, Giuseppe Castiglione, Rolf Berend, Luis de Grandes, Margie Sudre, Fernando Fernandez Martin, Sergio Marques, Laszlo Surjan, Iles Braghetto, Maria Petre, Tomas Zatloukal, Jean-Pierre Audy, Marian-Jean Marinescu, Francesco Musotto, Monica Maria Iacob Ridzi, Yiannakis Matsis, Antonio Tajani and Agnes Schierhuber
on behalf of the PPE-DE Group
on this summer's natural disasters
Notă juridică