Forslag til beslutning
1 søgeresultat(er) for "6. valgperiode, Attard-Montalto John"  
FORSLAG TIL BESLUTNING
PE 389.523   B6-0201/2007
15. maj 2007
XML  PDF  WORD 
på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2
af Filip Kaczmarek og Edward McMillan-Scott for PPE-DE-Gruppen
af Margrietus van den Berg, John Attard-Montalto og Libor Rouček, for PSE-Gruppen
af Toomas Savi, Thierry Cornillet og Johan Van Hecke for ALDE-Gruppen
af
af Margrete Auken for Verts/ALE-Gruppen
af Vittorio Agnoletto for GUE/NGL-Gruppen
om de nyligt afholdte valg i Nigeria
Juridisk meddelelse