Päätöslauselmaesitykset
1 osumaa haulle "6. vaalikausi, Attard-Montalto John"  
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 389.523   B6-0201/2007
15. toukokuuta 2007
XML  PDF  WORD 
neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Filip Kaczmarek ja Edward McMillan-Scott PPE-DE-ryhmän puolesta
esittäjä(t): Margrietus van den Berg, John Attard-Montalto ja Libor Rouček PSE-ryhmän puolesta
esittäjä(t): Toomas Savi, Thierry Cornillet ja Johan Van Hecke ALDE-ryhmän puolesta
esittäjä(t): Ryszard Czarnecki, Eoin Ryan, Adam Bielan ja Michał Tomasz Kamiński UEN-ryhmän puolesta
esittäjä(t): Margrete Auken Verts/ALE-ryhmän puolesta
esittäjä(t): Vittorio Agnoletto GUE/NGL-ryhmän puolesta
Nigerian äskettäisistä vaaleista
Oikeudellinen huomautus