Állásfoglalási indítványok
1 találat a következőre: "6. ciklus, Attard-Montalto John"  
Állásfoglalásra irányuló indítvány
PE 389.523   B6-0201/2007
2007. május 15.
XML  PDF  WORD 
a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően
az Eljárási Szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése alapján
előterjesztette: Filip Kaczmarek, Edward McMillan-Scott a PPE-DE képviselőcsoportja nevében
Margrietus van den Berg, John Attard-Montalto, Libor Rouček a PSE képviselőcsoportja nevében
Toomas Savi, Thierry Cornillet, Johan Van Hecke az ALDE képviselőcsoportja nevében
Marek Aleksander Czarnecki, Eoin Ryan, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński az UEN képviselőcsoportja nevében
Margrete Auken a Verts/ALE képviselőcsoportja nevében
Vittorio Agnoletto a GUE/NGL képviselőcsoportja nevében
a nigériai választásokról
Jogi nyilatkozat