Propozycje rezolucji
Znaleziono 1 wynik(-i) dla "6 kadencja, Attard-Montalto John"  
PROJEKT REZOLUCJI
PE 389.523   B6-0201/2007
15 maja 2007
XML  PDF  WORD 
zamykającej debatę nad oświadczeniami Rady i Komisji
zgodnie z art. 103 ust. 2 Regulaminu złożyli
Filip Kaczmarek i Edward McMillan-Scott, w imieniu grupy politycznej PPE-DE
Margrietus van den Berg, John Attard-Montalto i Libor Rouček, w imieniu grupy politycznej PSE
Toomas Savi, Thierry Cornillet i Johan Van Hecke, w imieniu grupy politycznej ALDE
Ryszard Czarnecki, Eoin Ryan, Adam Bielan i Michał Tomasz Kamiński, w imieniu grupy politycznej UEN
Margrete Auken, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Vittorio Agnoletto, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
w sprawie ostatnich wyborów w Nigerii
Informacja prawna