Propuneri de rezoluţie
1 rezultat(e) găsit(e) pentru "a 6-a legislatură, Attard-Montalto John"  
PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PE 389.523   B6-0201/2007
15 mai 2007
XML  PDF  WORD 
depusă pe baza declaraţiilor Consiliului şi Comisiei
în conformitate cu articolul 103 alineatul (2) din Regulamentul de procedură
de Filip Kaczmarek şi Edward McMillan-Scott, în numele Grupului PPE-DE
de Margrietus van den Berg, John Attard-Montalto şi Libor Rouček, în numele Grupului PSE
de Toomas Savi, Thierry Cornillet şi Johan Van Hecke, în numele Grupului ALDE
de în numele Grupului UEN
de Margrete Auken, în numele Grupului Verts/ALE
de Vittorio Agnoletto, în numele Grupului GUE/NGL
privind recentele alegeri din Nigeria
Notă juridică