Návrhy uznesenia
Výsledky: 1 pre výraz(y): "6. volebné obdobie, Attard-Montalto John"  
NÁVRH UZNESENIA
PE 389.523   B6-0201/2007
15. mája 2007
XML  PDF  WORD 
ktorý na základe vyhlásení Rady a Komisie
v súlade s článkom 103 ods. 2 rokovacieho poriadku
predkladajú Filip Kaczmarek a Edward McMillan-Scott v mene Skupiny Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskych demokratov
Margrietus van den Berg, John Attard-Montalto a Libor Rouček v mene Socialistickej skupiny v Európskom parlamente
Toomas Savi, Thierry Cornillet a Johan Van Hecke v mene Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu
v mene Skupiny Únie za Európu národov
Margrete Auken v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie
Vittorio Agnoletto v mene Konfederatívnej skupiny Európskej zjednotenej ľavice - Nordickej zelenej ľavice
o nedávnych voľbách v Nigérii
Právne oznámenie