Predlogi resolucije
Rezultati: 1 za besede: "6. mandat, Attard-Montalto John"  
PREDLOG RESOLUCIJE
PE 389.523   B6-0201/2007
15. maja 2007
XML  PDF  WORD 
k izjavi Sveta in Komisije
v skladu s členom 103(2) Poslovnika,
ki ga vlagajo:
- Filip Kaczmarek in Edward McMillan-Scott v imenu skupine PPE-DE;
- Margrietus van den Berg, John Attard-Montalto in Libor Rouček v imenu skupine PSE;
- Toomas Savi, Thierry Cornillet in Johan van Hecke v imenu skupine ALDE;
- Ryszard Czarnecki, Eoin Ryan, Adam Bielan in Michał Tomasz Kamiński v imenu skupine UEN;
- Margrete Auken v imenu skupine Verts/ALE
- Vittorio Agnoletto v imenu skupine GUE/NGL
o nedavnih volitvah v Nigeriji
Pravno obvestilo