Návrhy usnesení
119 výsledek/výsledky pro výraz(y): "6. období, Beer Angelika"  
Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 423.192   B6-0276/2009
5 May 2009
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Angelika Beer
on behalf of the Verts/ALE Group
on Iran, notably the case of Roxana Saberi
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ,
PE 423.186/01   RC-B6-0270/2009
6. května 2009
XML  PDF  WORD 
který v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu předkládají
– Edward McMillan-Scott, Michael Gahler, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė a Charles Tannock za skupinu PPE-DE
– Pasqualina Napoletano za skupinu PSE
– Marios Matsakis, Jules Maaten, Marco Cappato a Toomas Savi za skupinu ALDE
– Cristiana Muscardini a Mogens Camre za skupinu UEN
– Angelika Beer za skupinu Verts/ALE
– Luisa Morgantini za skupinu GUE/NGL
a který nahrazuje návrhy usnesení předložené níže uvedenými skupinami:
– PPE-DE (B6‑0270/2009)
– GUE/NGL (B6‑0274/2009)
– Verts/ALE (B6‑0276/2009)
– PSE (B6‑0277/2009)
– ALDE (B6‑0279/2009)
– UEN (B6‑0282/2009),
o Íránu: případ Roxany Saberiové
NÁVRH USNESENÍ,
PE 423.132   B6-0249/2009
21. dubna 2009
XML  PDF  WORD 
který se žádostí o zařazení na pořad rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a principu právního státu
v souladu s článkem 115 jednacího řádu
předkládají Angelika Beer a Cem Özdemir
za skupinu Verts/ALE,
o humanitární situaci obyvatel tábora Ašraf
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 423.123   B6-0200/2009
22 April 2009
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Raül Romeva i Rueda, Angelika Beer
on behalf of the Verts/ALE Group
on the new sharia family law in Afghanistan
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ,
PE 423.120/01   RC-B6-0197/2009
23. dubna 2009
XML  PDF  WORD 
který v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu předkládají
– Nicole Fontaine, Esther De Lange, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė a Bernd Posselt za skupinu PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes a Emilio Menéndez del Valle za skupinu PSE
– Marco Cappato, Marios Matsakis, Toomas Savi a Marielle De Sarnez za skupinu ALDE
– Adam Bielan, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska a Hanna Foltyn-Kubicka za skupinu UEN
– Raül Romeva i Rueda a Angelika Beer za skupinu Verts/ALE
– André Brie, Vittorio Agnoletto a Luisa Morgantini za skupinu GUE/NGL
a který nahrazuje návrhy usnesení předložené níže uvedenými skupinami:
– UEN (B6‑0197/2009)
– PSE (B6‑0198/2009)
– PPE-DE (B6‑0199/2009)
– Verts/ALE (B6‑0200/2009)
– GUE/NGL (B6‑0241/2009)
– ALDE (B6‑0252/2009),
o právech žen v Afghánistánu
NÁVRH USNESENÍ,
PE 416.179   B6-0054/2009
12. ledna 2009
XML  PDF  WORD 
který na základě prohlášení Rady a Komise
v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu
předkládají Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, David Hammerstein, Hélène Flautre, Caroline Lucas, Margrete Auken, Jill Evans, Angelika Beer a Cem Özdemir
za skupinu Verts/ALE
o konfliktu v pásmu Gazy
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 416.165   B6-0040/2009
13 January 2009
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Angelika Beer, Monica Frassoni, Hélène Flautre, Jean Lambert
on behalf of the Verts/ALE Group
on Iran
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ,
PE 416.161/01   RC-B6-0036/2009
14. ledna 2009
XML  PDF  WORD 
který v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu předkládají
– Michael Gahler, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola a Tunne Kelam za skupinu PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda a Christa Prets za skupinu PSE
– Marios Matsakis a Frédérique Ries za skupinu ALDE
– Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Antonio Mussa, Adam Bielan a Ryszard Czarnecki za skupinu UEN
– Angelika Beer, Jean Lambert, Monica Frassoni a Hélène Flautre za skupinu Verts/ALE
– Eva-Britt Svensson a Luisa Morgantini za skupinu GUE/NGL
a který nahrazuje návrhy usnesení předložené níže uvedenými skupinami:
– ALDE (B6‑0036/2009)
– PSE (B6‑0039/2009)
– Verts/ALE (B6‑0040/2009)
– PPE-DE (B6‑0041/2009)
– UEN (B6‑0049/2009)
– GUE/NGL (B6‑0052/2009)
o Íránu: případ Širín Ebadíové
NÁVRH USNESENÍ,
PE 416.150   B6-0027/2009
7. ledna 2009
XML  PDF  WORD 
který na základě prohlášení Rady a Komise
v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu
předkládají Daniel Cohn-Bendit, Gisela Kallenbach, Angelika Beer, Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir, Sepp Kusstatscher a Joost Lagendijk
za skupinu Verts/ALE,
o prohlášení 11. července Evropským dnem uctění památky obětí genocidy spáchané ve Srebrenici 11. července 1995
SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ,
PE 416.145/01   RC-B6-0022/2009
12. ledna 2009
XML  PDF  WORD 
který v souladu s čl. 103 odst. 4 jednacího řádu předkládají
– Doris Pack za skupinu PPE-DE
– Hannes Swoboda a Jan Marinus Wiersma za skupinu PSE
– Diana Wallis a Jelko Kacin za skupinu ALDE
– Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Ewa Tomaszewska, Salvatore Tatarella, Hanna Foltyn-Kubicka a Mieczysław Edmund Janowski za skupinu UEN
– Daniel Cohn-Bendit, Gisela Kallenbach, Angelika Beer, Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir, Sepp Kusstatscher a Joost Lagendijk, za skupinu Verts/ALE
– Erik Meijer a Roberto Musacchio za skupinu GUE/NGL
a který nahrazuje návrhy usnesení předložené níže uvedenými skupinami:
– PPE-DE (B6‑0022/2009)
– PSE (B6‑0023/2009)
– ALDE (B6‑0024/2009)
– UEN (B6‑0025/2009)
– GUE/NGL (B6‑0026/2009)
– Verts/ALE (B6‑0027/2009)
o Srebrenici
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Právní upozornění