Resolutsioonide ettepanekud
Otsingusõna(de) "6. valimisperiood, Beer Angelika" kohta leiti 119 vaste(t)  
Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PE 401.480/01   RC-B6-0179/2008
23. aprill 2008
XML  PDF  WORD 
Vastavalt kodukorra artikli 115 lõikele 5 esitanud
– Michael Gahler, Charles Tannock, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Urszula Gacek ja Jana Hybášková fraktsiooni PPE-DE nimel,
– Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda ja Paulo Casaca fraktsiooni PSE nimel,
– Marios Matsakis ja Marielle De Sarnez fraktsiooni ALDE nimel,
– Roberta Angelilli ja Cristiana Muscardini fraktsiooni UEN nimel,
– Angelika Beer ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel,
– Umberto Guidoni fraktsiooni GUE/NGL nimel,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
– PSE (B6‑0179/2008)
– GUE/NGL (B6‑0182/2008)
– PPE-DE (B6‑0184/2008)
– UEN (B6‑0194/2008)
– ALDE (B6‑0200/2008)
– Verts/ALE (B6‑0206/2008)
Iraan
RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PE 401.126/01   RC-B6-0112/2008
12. märts 2008
XML  PDF  WORD 
Vastavalt kodukorra artikli 115 lõikele 5 esitanud
– Nickolay Mladenov, Thomas Mann, Guido Podestà, Nicole Fontaine, Eija-Riitta Korhola ja Ivo Belet fraktsiooni PPE-DE nimel,
– Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Robert Evans, Elena Valenciano Martínez-Orozco ja Emilio Menéndez del Valle fraktsiooni PSE nimel,
– Jules Maaten, Marco Cappato, Marios Matsakis ja Marielle De Sarnez fraktsiooni ALDE nimel,
– Adam Bielan, Ewa Tomaszewska ja Konrad Szymański fraktsiooni UEN nimel,
– Angelika Beer, Joost Lagendijk ja Hélène Flautre fraktsiooni Verts/ALE nimel,
– Francis Wurtz ja André Brie fraktsiooni GUE/NGL nimel,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
– Verts/ALE (B6‑0112/2008)
– PPE-DE (B6‑0115/2008)
– UEN (B6‑0116/2008)
– PSE (B6‑0118/2008)
– GUE/NGL (B6‑0123/2008)
– ALDE (B6‑0125/2008)
Afganistani ajakirjaniku Perwiz Kambakhshi juhtum
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 401.126   B6-0112/2008
11 March 2008
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Angelika Beer, Joost Lagendijk, Hélène Flautre
on behalf of the Verts/ALE Group
on Afghanistan
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PE 401.064   B6-0068/2008
13. veebruar 2008
XML  PDF  WORD 
ühise välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni avalduste alusel
vastavalt kodukorra artikli 103 lõikele 2
Esitaja(d): Daniel Cohn-Bendit, Caroline Lucas, Margrete Auken, Jill Evans, David Hammerstein, Johannes Voggenhuber, Angelika Beer, Hélène Flautre, Cem Özdemir, Pierre Jonckheer
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Olukord Gaza sektoris
RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PE 401.062/01   RC-B6-0066/2008
19. veebruar 2008
XML  PDF  WORD 
Vastavalt kodukorra artikli 103 lõikele 4 esitanud
– João de Deus Pinheiro, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Edward McMillan-Scott ja Tokia Saïfi fraktsiooni PPE-DE nimel,
– Pasqualina Napoletano, Thijs Berman, Véronique De Keyser, Richard Howitt, Jamila Madeira, Béatrice Patrie ja Hannes Swoboda fraktsiooni PSE nimel,
– Annemie Neyts-Uyttebroeck, Philippe Morillon, Elizabeth Lynne fraktsiooni ALDE nimel,
– Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Adam Bielan, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Eugenijus Maldeikis, Hanna Foltyn-Kubicka fraktsiooni UEN nimel,
– Daniel Cohn-Bendit, Caroline Lucas, Margrete Auken, Jill Evans, David Hammerstein, Johannes Voggenhuber, Angelika Beer, Hélène Flautre, Cem Özdemir ja Pierre Jonckheer fraktsiooni Verts/ALE nimel,
– Francis Wurtz, Luisa Morgantini ja Kyriacos Triantaphyllides fraktsiooni GUE/NGL nimel,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
– ALDE (B6‑0066/2008)
– UEN (B6‑0067/2008)
– Verts/ALE (B6‑0068/2008)
– PSE (B6‑0069/2008)
– PPE-DE (B6‑0071/2008)
– GUE/NGL (B6‑0072/2008)
Olukord Gaza sektoris
RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PE 401.060   B6-0064/2008
13. veebruar 2008
XML  PDF  WORD 
nõukogu ja komisjoni avalduste alusel
vastavalt kodukorra artikli 103 lõikele 2
Esitaja(d): Raül Romeva i Rueda ja Angelika Beer
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Euroopa Liidu relvaekspordi toimimisjuhend – nõukogu suutmatus võtta vastu ühist seisukohta ja muuta toimimisjuhend siduvaks õigusaktiks
RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PE 401.055/01   RC-B6-0063/2008
10. märts 2008
XML  PDF  WORD 
Vastavalt kodukorra artikli 103 lõikele 4 esitanud
– José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Stefano Zappalà, Karl von Wogau, Urszula Gacek ja Tunne Kelam fraktsiooni PPE-DE nimel,
– Ana Maria Gomes fraktsiooni PSE nimel,
– Annemie Neyts-Uyttebroeck fraktsiooni ALDE nimel,
– Ģirts Valdis Kristovskis, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka ja Ewa Tomaszewska fraktsiooni UEN nimel,
– Raül Romeva i Rueda ja Angelika Beer fraktsiooni Verts/ALE nimel,
– Tobias Pflüger fraktsiooni GUE/NGL nimel,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
– ALDE (B6‑0063/2008)
– Verts/ALE (B6‑0064/2008)
– PPE-DE (B6‑0065/2008)
– UEN (B6‑0070/2008)
– GUE/NGL (B6‑0074/2008)
– PSE (B6‑0109/2008)
Euroopa Liidu relvaekspordi toimimisjuhend – nõukogu suutmatus võtta vastu ühist seisukohta ja muuta toimimisjuhend siduvaks õigusaktiks
RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PE 401.030   B6-0049/2008
23. jaanuar 2008
XML  PDF  WORD 
ühise välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni avalduste alusel
vastavalt kodukorra artikli 103 lõikele 2
Esitaja(d): Angelika Beer, Monica Frassoni, Hélène Flautre ja Cem Özdemir
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Iraan
RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PE 398.200/01   RC-B6-0518/2007
12. detsember 2007
XML  PDF  WORD 
Vastavalt kodukorra artikli 103 lõikele 4 esitanud
– Karl von Wogau, Geoffrey Van Orden ja Stefano Zappalà fraktsiooni PPE-DE nimel,
– Josep Borrell Fontelles, Alain Hutchinson, Ana Maria Gomes, Glenys Kinnock, Thijs Berman ja Luis Yañez-Barnuevo García fraktsiooni PSE nimel,
– Marios Matsakis ja Annemie Neyts-Uyttebroeck fraktsiooni ALDE nimel,
– Ryszard Czarnecki ja Ģirts Valdis Kristovskis fraktsiooni UEN nimel,
– Angelika Beer, Raül Romeva i Rueda ja Frithjof Schmidt fraktsiooni Verts/ALE nimel,
– Luisa Morgantini, Tobias Pflüger, Adamos Adamou, Kyriacos Triantaphyllides, Gabriele Zimmer ja André Brie fraktsiooni GUE/NGL nimel,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
– Verts/ALE (B6‑0518/2007)
– PPE-DE (B6‑0520/2007)
– PSE (B6‑0521/2007)
– GUE/NGL (B6‑0522/2007)
– UEN (B6‑0523/2007)
– ALDE (B6‑0524/2007)
Jalaväemiinide kasutamise, ladustamise, tootmise ja üleandmise keelustamise ning nende hävitamise 1997. aasta Ottawa konventsiooni 10. aastapäev
RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PE 398.200   B6-0518/2007
10. detsember 2007
XML  PDF  WORD 
komisjoni avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 103 lõikele 2
Esitaja(d): Angelika Beer, Raül Romeva i Rueda ja Frithjof Schmidt
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Jalaväemiinide kasutamise, ladustamise, tootmise ja üleandmise keelustamise ning nende hävitamise 1997. aasta Ottawa konventsiooni 10. aastapäev
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Õigusalane teave