Päätöslauselmaesitykset
119 osumaa haulle "6. vaalikausi, Beer Angelika"  
Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 423.192   B6-0276/2009
5 May 2009
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Angelika Beer
on behalf of the Verts/ALE Group
on Iran, notably the case of Roxana Saberi
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 423.186/01   RC-B6-0270/2009
6. toukokuuta 2009
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti
– Edward McMillan-Scott, Michael Gahler, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė ja Charles Tannock PPE-DE-ryhmän puolesta
– Pasqualina Napoletano PSE-ryhmän puolesta
– Marios Matsakis, Jules Maaten, Marco Cappato ja Toomas Savi ALDE-ryhmän puolesta
– Cristiana Muscardini ja Mogens Camre UEN-ryhmän puolesta
– Angelika Beer Verts/ALE-ryhmän puolesta
– Luisa Morgantini GUE/NGL-ryhmän puolesta
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
– PPE-DE (B6‑0270/2009)
– GUE/NGL (B6‑0274/2009)
– Verts/ALE (B6‑0276/2009)
– PSE (B6‑0277/2009)
– ALDE (B6‑0279/2009)
– UEN (B6‑0282/2009)
Iranista: Roxana Saberin tapaus
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 423.132   B6-0249/2009
21. huhtikuuta 2009
XML  PDF  WORD 
joka pyydetään otettavaksi ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista käytävän keskustelun esityslistalle
työjärjestyksen 115 artiklan mukaisesti
esittäjä(t): Angelika Beer ja Cem Özdemir
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ashrafin leirin asukkaiden humanitaarisesta tilanteesta
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 423.123   B6-0200/2009
22 April 2009
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Raül Romeva i Rueda, Angelika Beer
on behalf of the Verts/ALE Group
on the new sharia family law in Afghanistan
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 423.120/01   RC-B6-0197/2009
23. huhtikuuta 2009
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti
– Nicole Fontaine, Esther De Lange, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė ja Bernd Posselt PPE-DE-ryhmän puolesta
– Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes ja Emilio Menéndez del Valle PSE-ryhmän puolesta
– Marco Cappato, Marios Matsakis, Toomas Savi ja Marielle De Sarnez ALDE-ryhmän puolesta
– Adam Bielan, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska ja Hanna Foltyn-Kubicka UEN-ryhmän puolesta
– Raül Romeva i Rueda ja Angelika Beer Verts/ALE-ryhmän puolesta
– André Brie, Vittorio Agnoletto ja Luisa Morgantini GUE/NGL-ryhmän puolesta
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
– UEN (B6‑0197/2009)
– PSE (B6‑0198/2009)
– PPE-DE (B6‑0199/2009)
– Verts/ALE (B6‑0200/2009)
– GUE/NGL (B6‑0241/2009)
– ALDE (B6‑0252/2009)
naisten oikeuksista Afganistanissa
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 416.179   B6-0054/2009
12. tammikuuta 2009
XML  PDF  WORD 
neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, David Hammerstein, Hélène Flautre, Caroline Lucas, Margrete Auken, Jill Evans, Angelika Beer ja Cem Özdemir
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Gazan alueen konfliktista
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 416.165   B6-0040/2009
13 January 2009
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Angelika Beer, Monica Frassoni, Hélène Flautre, Jean Lambert
on behalf of the Verts/ALE Group
on Iran
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 416.161/01   RC-B6-0036/2009
14. tammikuuta 2009
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti
– Michael Gahler, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola ja Tunne Kelam PPE-DE-ryhmän puolesta
– Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda ja Christa Prets PSE-ryhmän puolesta
– Marios Matsakis ja Frédérique Ries ALDE-ryhmän puolesta
– Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Antonio Mussa, Adam Bielan ja Ryszard Czarnecki UEN-ryhmän puolesta
– Angelika Beer, Jean Lambert, Monica Frassoni ja Hélène Flautre Verts/ALE-ryhmän puolesta
– Eva-Britt Svensson ja Luisa Morgantini GUE/NGL-ryhmän puolesta
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
– ALDE (B6‑0036/2009)
– PSE (B6‑0039/2009)
– Verts/ALE (B6‑0040/2009)
– PPE-DE (B6‑0041/2009)
– UEN (B6‑0049/2009)
– GUE/NGL (B6‑0052/2009)
Iranista: Shirin Ebadin tapaus
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 416.150   B6-0027/2009
7. tammikuuta 2009
XML  PDF  WORD 
neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Daniel Cohn-Bendit, Gisela Kallenbach, Angelika Beer, Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir, Sepp Kusstatscher ja Joost Lagendijk
Verts/ALE-ryhmän puolesta
11. heinäkuuta julistamisesta 11. heinäkuuta 1995 tapahtuneen Srebrenican kansanmurhan uhrien eurooppalaiseksi muistopäiväksi
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 416.145/01   RC-B6-0022/2009
12. tammikuuta 2009
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 103 artiklan 4 kohdan mukaisesti
– Doris Pack PPE-DE-ryhmän puolesta
– Hannes Swoboda ja Jan Marinus Wiersma PSE-ryhmän puolesta
– Diana Wallis ja Jelko Kacin ALDE-ryhmän puolesta
– Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Ewa Tomaszewska, Salvatore Tatarella, Hanna Foltyn-Kubicka ja Mieczysław Edmund Janowski UEN-ryhmän puolesta
– Daniel Cohn-Bendit, Gisela Kallenbach, Angelika Beer, Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir, Sepp Kusstatscher ja Joost Lagendijk Verts/ALE-ryhmän puolesta
– Erik Meijer ja Roberto Musacchio GUE/NGL-ryhmän puolesta
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
– PPE-DE (B6‑0022/2009)
– PSE (B6‑0023/2009)
– ALDE (B6‑0024/2009)
– UEN (B6‑0025/2009)
– GUE/NGL (B6‑0026/2009)
– Verts/ALE (B6‑0027/2009)
Srebrenicasta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Oikeudellinen huomautus