Päätöslauselmaesitykset
119 osumaa haulle "6. vaalikausi, Beer Angelika"  
Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 401.480/01   RC-B6-0179/2008
23. huhtikuuta 2008
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti
– Michael Gahler, Charles Tannock, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Urszula Gacek ja Jana Hybášková PPE-DE-ryhmän puolesta
– Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda ja Paulo Casaca PSE-ryhmän puolesta
– Marios Matsakis ja Marielle De Sarnez ALDE-ryhmän puolesta
– Roberta Angelilli ja Cristiana Muscardini UEN-ryhmän puolesta
– Angelika Beer ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta
– Umberto Guidoni GUE/NGL-ryhmän puolesta
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
– PSE (B6‑0179/2008)
– GUE/NGL (B6‑0182/2008)
– PPE-DE (B6‑0184/2008)
– UEN (B6‑0194/2008)
– ALDE (B6‑0200/2008)
– Verts/ALE (B6‑0206/2008)
Iranista
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 401.126/01   RC-B6-0112/2008
12. maaliskuuta 2008
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti
– Nickolay Mladenov, Thomas Mann, Guido Podestà, Nicole Fontaine, Eija-Riitta Korhola ja Ivo Belet PPE-DE-ryhmän puolesta
– Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Robert Evans, Elena Valenciano Martínez-Orozco ja Emilio Menéndez del Valle PSE-ryhmän puolesta
– Jules Maaten, Marco Cappato, Marios Matsakis ja Marielle De Sarnez ALDE-ryhmän puolesta
– Adam Bielan, Ewa Tomaszewska ja Konrad Szymański UEN-ryhmän puolesta
– Angelika Beer, Joost Lagendijk ja Hélène Flautre Verts/ALE-ryhmän puolesta
– Francis Wurtz ja André Brie GUE/NGL-ryhmän puolesta
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
– Verts/ALE (B6‑0112/2008)
– PPE-DE (B6‑0115/2008)
– UEN (B6‑0116/2008)
– PSE (B6‑0118/2008)
– GUE/NGL (B6‑0123/2008)
– ALDE (B6‑0125/2008)
afganistanilaisen toimittajan Perwiz Kambakhshin tapauksesta
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 401.126   B6-0112/2008
11 March 2008
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Angelika Beer, Joost Lagendijk, Hélène Flautre
on behalf of the Verts/ALE Group
on Afghanistan
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 401.064   B6-0068/2008
13. helmikuuta 2008
XML  PDF  WORD 
YUTP:n korkean edustajan ja komission julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Daniel Cohn-Bendit, Caroline Lucas, Margrete Auken, Jill Evans, David Hammerstein, Johannes Voggenhuber, Angelika Beer, Hélène Flautre, Cem Özdemir ja Pierre Jonckheer
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Gazan kaistan tilanteesta
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 401.062/01   RC-B6-0066/2008
19. helmikuuta 2008
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 103 artiklan 4 kohdan mukaisesti
– João de Deus Pinheiro, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Edward McMillan-Scott ja Tokia Saïfi PPE-DE-ryhmän puolesta
– Pasqualina Napoletano, Thijs Berman, Véronique De Keyser, Richard Howitt, Jamila Madeira, Béatrice Patrie ja Hannes Swoboda PSE-ryhmän puolesta
– Annemie Neyts-Uyttebroeck, Philippe Morillon ja Elizabeth Lynne ALDE-ryhmän puolesta
– Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Adam Bielan, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Eugenijus Maldeikis ja Hanna Foltyn-Kubicka UEN-ryhmän puolesta
– Daniel Cohn-Bendit, Caroline Lucas, Margrete Auken, Jill Evans, David Hammerstein, Johannes Voggenhuber, Angelika Beer, Hélène Flautre, Cem Özdemir ja Pierre Jonckheer Verts/ALE-ryhmän puolesta
– Francis Wurtz, Luisa Morgantini ja Kyriacos Triantaphyllides GUE/NGL-ryhmän puolesta
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
– ALDE (B6‑0066/2008)
– UEN (B6‑0067/2008)
– Verts/ALE (B6‑0068/2008)
– PSE (B6‑0069/2008)
– PPE-DE (B6‑0071/2008)
– GUE/NGL (B6‑0072/2008)
Gazan alueen tilanteesta
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 401.060   B6-0064/2008
13. helmikuuta 2008
XML  PDF  WORD 
neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Raül Romeva i Rueda ja Angelika Beer
Verts/ALE-ryhmän puolesta
aseita koskevista EU:n käytännesäännöistä ja neuvoston kyvyttömyydestä hyväksyä yhteinen kanta ja muuttaa käytännesäännöt oikeudellisesti sitovaksi välineeksi
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 401.055/01   RC-B6-0063/2008
10. maaliskuuta 2008
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 103 artiklan 4 kohdan mukaisesti
– José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Stefano Zappalà, Karl von Wogau, Urszula Gacek ja Tunne Kelam PPE-DE-ryhmän puolesta
– Ana Maria Gomes PSE-ryhmän puolesta
– Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE-ryhmän puolesta
– Ģirts Valdis Kristovskis, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka ja Ewa Tomaszewska UEN-ryhmän puolesta
– Raül Romeva i Rueda ja Angelika Beer Verts/ALE-ryhmän puolesta
– Tobias Pflüger GUE/NGL-ryhmän puolesta
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
– ALDE (B6‑0063/2008)
– Verts/ALE (B6‑0064/2008)
– PPE-DE (B6‑0065/2008)
– UEN (B6‑0070/2008)
– GUE/NGL (B6‑0074/2008)
– PSE (B6‑0109/2008)
aseiden vientiä koskevista EU:n käytännesäännöistä ja neuvoston kyvyttömyydestä hyväksyä yhteinen kanta ja muuttaa käytännesäännöt oikeudellisesti sitovaksi välineeksi
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 401.030   B6-0049/2008
23. tammikuuta 2008
XML  PDF  WORD 
yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja komission lausumien johdosta
työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Angelika Beer, Monica Frassoni, Hélène Flautre, Cem Özdemir
Verts/ALE–ryhmän puolesta
Iranista
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 398.200/01   RC-B6-0518/2007
12. joulukuuta 2007
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 103 artiklan 4 kohdan mukaisesti
– Karl von Wogau, Geoffrey Van Orden ja Stefano Zappalà PPE-DE-ryhmän puolesta
– Josep Borrell Fontelles, Alain Hutchinson, Ana Maria Gomes, Glenys Kinnock, Thijs Berman ja Luis Yañez-Barnuevo García PSE-ryhmän puolesta
– Marios Matsakis ja Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE-ryhmän puolesta
– Ryszard Czarnecki ja Ģirts Valdis Kristovskis UEN-ryhmän puolesta
– Angelika Beer, Raül Romeva i Rueda ja Frithjof Schmidt Verts/ALE-ryhmän puolesta
– Luisa Morgantini, Tobias Pflüger, Adamos Adamou, Kyriacos Triantaphyllides, Gabriele Zimmer ja André Brie GUE/NGL-ryhmän puolesta
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
– Verts/ALE (B6‑0518/2007)
– PPE-DE (B6‑0520/2007)
– PSE (B6‑0521/2007)
– GUE/NGL (B6‑0522/2007)
– UEN (B6‑0523/2007)
– ALDE (B6‑0524/2007)
jalkaväkimiinojen käytön, varastoinnin, tuotannon ja siirtämisen kieltämisestä ja niiden hävittämisestä vuonna 1997 tehdyn Ottawan sopimuksen 10. vuosipäivästä
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 398.200   B6-0518/2007
10. joulukuuta 2007
XML  PDF  WORD 
komission julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Angelika Beer, Raül Romeva i Rueda ja Frithjof Schmidt
Verts/ALE-ryhmän puolesta
jalkaväkimiinojen käytön, varastoinnin, tuotannon ja siirtämisen kieltämistä koskevan vuonna 1997 tehdyn Ottawan sopimuksen 10. vuosipäivästä
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Oikeudellinen huomautus