Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni
119 Riżultat/i misjub/a għal "il-6 mandat, Beer Angelika"  
Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 423.192   B6-0276/2009
5 May 2009
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Angelika Beer
on behalf of the Verts/ALE Group
on Iran, notably the case of Roxana Saberi
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA
PE 423.186/01   RC-B6-0270/2009
6 ta' Mejju 2009
XML  PDF  WORD 
imressqa skont l-Artikolu 115(5) tar-Regoli ta' Proċedura minn
– Edward McMillan-Scott, Michael Gahler, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikiene u Charles Tannock f’isem il-Grupp PPE-DE 
– Pasqualina Napoletano, f’isem il-Grupp PSE 
– Marios Matsakis, Jules Maaten, Marco Cappato u Toomas Savi, f’isem il-Grupp ALDE 
– Cristiana Muscardini u Mogens Camre, f’isem il-Grupp UEN 
– Angelika Beer, f’isem il-Grupp Verts/ALE  
– Luisa Morgantini, f’isem il-Grupp GUE/NGL  
li tieħu post il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa mill-gruppi li ġejjin:
– PPE-DE (B6‑0270/2009)
– GUE/NGL (B6‑0274/2009)
– Verts/ALE (B6‑0276/2009)
– PSE (B6‑0277/2009)
– ALDE (B6‑0279/2009)
– UEN (B6‑0282/2009)
dwar l-Iran: Il-każ ta’ Roxana Saberi
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
PE 423.132   B6-0249/2009
21 t'April 2009
XML  PDF  WORD 
imressqa b'talba biex tiddaħħal fl-aġenda tad-dibattitu dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt
skont l-Artikolu 115 tar-Regoli ta' Proċedura
minn Angelika Beer u Cem Özdemir
f'isem il-Grupp Verts/ALE
dwar is-sitwazzjoni umanitarja tar-residenti f'Kamp Ashraf
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 423.123   B6-0200/2009
22 April 2009
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Raül Romeva i Rueda, Angelika Beer
on behalf of the Verts/ALE Group
on the new sharia family law in Afghanistan
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA
PE 423.120/01   RC-B6-0197/2009
23 t'April 2009
XML  PDF  WORD 
imressqa skont l-Artikolu 115(5) tar-Regoli ta' Proċedura minn
– Nicole Fontaine, Esther De Lange, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė u Bernd Posselt, f'isem il-Grupp PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes u Emilio Menéndez del Valle, f'isem il-Grupp PSE
– Marco Cappato, Marios Matsakis, Toomas Savi u Marielle De Sarnez, f'isem il-Grupp ALDE
– Adam Bielan, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska u Hanna Foltyn-Kubicka, f'isem il-Grupp UEN
– Raül Romeva i Rueda u Angelika Beer, f'isem il-Grupp Verts/ALE
– André Brie, Vittorio Agnoletto u Luisa Morgantini, f'isem il-Grupp GUE/NGL
li tieħu post il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa mill-gruppi li ġejjin:
– UEN (B6‑0197/2009)
– PSE (B6‑0198/2009)
– PPE-DE (B6‑0199/2009)
– Verts/ALE (B6‑0200/2009)
– GUE/NGL (B6‑0241/2009)
– ALDE (B6‑0252/2009)
dwar id-drittijiet tan-nisa fl-Afganistan
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
PE 416.179   B6-0054/2009
12 ta' Jannar 2009
XML  PDF  WORD 
imressqa biex jingħalaq id-dibattitu dwar id-dikjarazzjonijiet mill-Kunsill u mill-Kummissjoni
skont l-Artikolu 103(2) tar-Regoli ta' Proċedura
minn Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, David Hammerstein, Hélène Flautre, Caroline Lucas, Margrete Auken, Jill Evans, Angelika Beer u Cem Özdemir
f'isem il-Grupp Verts/ALE
dwar il-kunflitt fil-Medda ta' Gaża
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 416.165   B6-0040/2009
13 January 2009
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Angelika Beer, Monica Frassoni, Hélène Flautre, Jean Lambert
on behalf of the Verts/ALE Group
on Iran
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA
PE 416.161/01   RC-B6-0036/2009
14 ta' Jannar 2009
XML  PDF  WORD 
imressqa skont l-Artikolu 115(5) tar-Regoli ta' Proċedura minn
– Michael Gahler, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola u Tunne Kelam, f'isem il-Grupp PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda u Christa Prets, f'isem il-Grupp PSE
– Marios Matsakis u Frédérique Ries, f'isem il-Grupp ALDE
– Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Antonio Mussa, Adam Bielan u Ryszard Czarnecki, f'isem il-Grupp UEN
– Angelika Beer, Jean Lambert, Monica Frassoni u Hélène Flautre, f'isem il-Grupp UEN
– Eva-Britt Svensson u Luisa Morgantini, f'isem il-Grupp GUE/NGL
li tieħu post il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa mill-gruppi li ġejjin:
– ALDE (B6‑0036/2009)
– PSE (B6‑0039/2009)
– Verts/ALE (B6‑0040/2009)
– PPE-DE (B6‑0041/2009)
– UEN (B6‑0049/2009)
– GUE/NGL (B6‑0052/2009)
dwar l-Iran: il-każ ta' Shirin Ebadi
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
PE 416.150   B6-0027/2009
7 ta' Jannar 2009
XML  PDF  WORD 
imressqa biex jingħalaq id-dibattitu dwar id-dikjarazzjonijiet mill-Kunsill u mill-Kummissjoni
skont l-Artikolu 103(2) tar-Regoli ta' Proċedura
minn Daniel Cohn-Bendit, Gisela Kallenbach, Angelika Beer, Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir, Sepp Kusstatscher u Joost Lagendijk
f'isem il-Grupp Verts/ALE
dwar il-proklamazzjoni tal-11 ta' Lulju bħala l-Jum Kommemorattiv Ewropew għall-vittmi tal-Ġenoċidju ta' Srebrenica fil-11 ta' Lulju 1995
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA
PE 416.145/01   RC-B6-0022/2009
12 ta' Jannar 2009
XML  PDF  WORD 
imressqa skont l-Artikolu 103(4) tar-Regoli ta' Proċedura minn
– Doris Pack, f'isem il-Grupp PPE-DE
– Hannes Swoboda u Jan Marinus Wiersma, f'isem il-Grupp PSE
– Diana Wallis u Jelko Kacin, f'isem il-Grupp ALDE
– Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Ewa Tomaszewska, Salvatore Tatarella, Hanna Foltyn-Kubicka u Mieczysław Edmund Janowski, f'isem il-Grupp UEN
– Daniel Cohn-Bendit, Gisela Kallenbach, Angelika Beer, Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir, Sepp Kusstatscher u Joost Lagendijk, f'isem il-Grupp Verts/ALE
– Erik Meijer u Roberto Musacchio, f'isem il-Grupp GUE/NGL
li tieħu post il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa mill-gruppi li ġejjin:
– PPE-DE (B6‑0022/2009)
– PSE (B6‑0023/2009)
– ALDE (B6‑0024/2009)
– UEN (B6‑0025/2009)
– GUE/NGL (B6‑0026/2009)
– Verts/ALE (B6‑0027/2009)
dwar Srebrenica
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Avviż legali