Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni
119 Riżultat/i misjub/a għal "il-6 mandat, Beer Angelika"  
Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA
PE 401.480/01   RC-B6-0179/2008
23 t'April 2008
XML  PDF  WORD 
imressqa skond l-Artikolu 115(5) tar-Regoli ta' Proċedura minn
– Michael Gahler, Charles Tannock, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Urszula Gacek u Jana Hybášková, f’isem il-Grupp PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda u Paulo Casaca, f’isem il-Grupp PSE
– Marios Matsakis u Marielle De Sarnez, f’isem il-Grupp ALDE
– Roberta Angelilli u Cristiana Muscardini, f’isem il-Grupp UEN
– Angelika Beer u Raül Romeva i Rueda, f’isem il-Grupp Verts/ALE
– Umberto Guidoni, f’isem il-Grupp GUE/NGL
li tieħu post il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa mill-gruppi li ġejjin:
– PSE (B6‑0179/2008)
– GUE/NGL (B6‑0182/2008)
– PPE-DE (B6‑0184/2008)
– UEN (B6‑0194/2008)
– ALDE (B6‑0200/2008)
– Verts/ALE (B6‑0206/2008)
dwar l-Iran
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA
PE 401.126/01   RC-B6-0112/2008
12 ta' Marzu 2008
XML  PDF  WORD 
imressqa skond l-Artikolu 115(5) tar-Regoli ta' Proċedura minn
– Nickolay Mladenov, Thomas Mann, Guido Podestà, Nicole Fontaine, Eija-Riitta Korhola u Ivo Belet, f'isem il-Grupp PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Robert Evans, Elena Valenciano Martínez-Orozco u Emilio Menéndez del Valle, f'isem il-Grupp PPE-DE
– Jules Maaten, Marco Cappato, Marios Matsakis u Marielle De Sarnez, f'isem il-Grupp PPE-DE
– Adam Bielan, Ewa Tomaszewska u Konrad Szymański, f'isem il-Grupp PPE-DE
– Angelika Beer, Joost Lagendijk u Hélène Flautre, f'isem il-Grupp Verts/ALE
– Francis Wurtz u André Brie, f'isem il-Grupp Verts/ALE
li tieħu post il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa mill-gruppi li ġejjin:
– Verts/ALE (B6‑0112/2008)
– Verts/ALE (B6‑0112/2008)
– UEN (B6‑0116/2008)
– PSE (B6‑0118/2008)
– GUE/NGL (B6‑0123/2008)
– ALDE (B6‑0125/2008)
dwar il-każ tal-ġurnalista Afgan Perwiż Kambakhsh
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 401.126   B6-0112/2008
11 March 2008
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Angelika Beer, Joost Lagendijk, Hélène Flautre
on behalf of the Verts/ALE Group
on Afghanistan
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
PE 401.064   B6-0068/2008
13 ta' Frar 2008
XML  PDF  WORD 
imressqa biex jingħalaq id-dibattitu dwar id-dikjarazzjonijiet magħmula mir-Rappreżentant Għoli għas-CFSP u mill-Kummissjoni
skond l-Artikolu 103(2) tar-Regoli ta' Proċedura
minn Daniel Cohn-Bendit, Caroline Lucas, Margrete Auken, Jill Evans, David Hammerstein, Johannes Voggenhuber, Angelika Beer, Hélène Flautre, Cem Özdemir u Pierre Jonckheer
f'isem il-Grupp Verts/ALE
dwar is-sitwazzjoni fl-Istrixxa ta’ Gaża
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA
PE 401.062/01   RC-B6-0066/2008
19 ta' Frar 2008
XML  PDF  WORD 
imressqa skond l-Artikolu 103(4) tar-Regoli ta' Proċedura minn
– João de Deus Pinheiro, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Edward McMillan-Scott u Tokia Saïfi, f'isem il-Grupp PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, Thijs Berman, Véronique De Keyser, Richard Howitt, Jamila Madeira, Béatrice Patrie u Hannes Swoboda, f'isem il-Grupp PSE
– Annemie Neyts-Uyttebroeck, Philippe Morillon u Elizabeth Lynne, f'isem il-Grupp ALDE
– Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Adam Bielan, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Eugenijus Maldeikis u Hanna Foltyn-Kubicka, f'isem il-Grupp UEN
– Daniel Cohn-Bendit, Caroline Lucas, Margrete Auken, Jill Evans, David Hammerstein, Johannes Voggenhuber, Angelika Beer, Hélène Flautre, Cem Özdemir u Pierre Jonckheer, f'isem il-Grupp Verts/ALE
– Francis Wurtz, Luisa Morgantini u Kyriacos Triantaphyllides, f'isem il-Grupp GUE/NGL
li tieħu post il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa mill-gruppi li ġejjin:
– ALDE (B6‑0066/2008)
– UEN (B6‑0067/2008)
– Verts/ALE (B6‑0068/2008)
– PSE (B6‑0069/2008)
– PPE-DE (B6‑0071/2008)
– GUE/NGL (B6‑0072/2008)
dwar il-Qagħda fil-Medda ta' Gaża
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
PE 401.060   B6-0064/2008
13 ta' Frar 2008
XML  PDF  WORD 
imressqa biex jingħalaq id-dibattitu dwar id-dikjarazzjonijiet mill-Kunsill u mill-Kummissjoni
skond l-Artikolu 103(2) tar-Regoli ta' Proċedura
minn Raül Romeva i Rueda u Angelika Beer
f'isem il-Grupp Verts/ALE
dwar il-Kodiċi ta’ Kondotta ta’ l-UE dwar it-Trasferimenti ta’ l-Armi – in-nuqqas tal-Kunsill li jadotta l-Pożizzjoni Komuni u jagħmel din il-Kodiċi strument li jorbot legalment
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA
PE 401.055/01   RC-B6-0063/2008
10 ta' Marzu 2008
XML  PDF  WORD 
imressqa skond l-Artikolu 103(4) tar-Regoli ta' Proċedura minn
– José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Stefano Zappalà, Karl von Wogau, Urszula Gacek u Tunne Kelam, f'isem il-Grupp PPE-DE
– Ana Maria Gomes, f'isem il-Grupp PSE
– Annemie Neyts-Uyttebroeck, f'isem il-Grupp ALDE
– Ģirts Valdis Kristovskis, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, u Ewa Tomaszewska, f'isem il-Grupp UEN
– Raül Romeva i Rueda u Angelika Beer, f'isem il-Grupp Verts/ALE
– Tobias Pflüger, f'isem il-Grupp GUE/NGL
li tieħu post il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa mill-gruppi li ġejjin:
– ALDE (B6‑0063/2008)
– Verts/ALE (B6‑0064/2008)
– PPE-DE (B6‑0065/2008)
– UEN (B6‑0070/2008)
– GUE/NGL (B6‑0074/2008)
– PSE (B6‑0109/2008)
dwar il-Kodiċi ta’ Kondotta ta’ l-UE rigward it-Trasferimenti ta’ l-Armi – in-nuqqas min-naħa tal-Kunsill li jadotta l-Pożizzjoni Komuni u jibdel din il-Kodiċi fi strument li jorbot legalment
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
PE 401.030   B6-0049/2008
23 ta' Jannar 2008
XML  PDF  WORD 
imressqa biex jingħalaq id-dibattitu dwar id-dikjarazzjonijiet mir-Rappreżentant Għoli għall-Politika Komuni ta' l-Affarijiet Barranin u tas-Sigurtà u mill-Kummissjoni
skond l-Artikolu 103(2) tar-Regoli ta' Proċedura
minn Angelika Beer, Monica Frassoni, Hélène Flautre u Cem Özdemir
f'isem il-Grupp Verts/ALE
dwar L-Iran
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA
PE 398.200/01   RC-B6-0518/2007
12 ta' Diċembru 2007
XML  PDF  WORD 
imressqa skond l-Artikolu 103(4) tar-Regoli ta' Proċedura minn
– Karl von Wogau, Geoffrey Van Orden u Stefano Zappalà, f'isem il-Grupp PPE-DE
– Josep Borrell Fontelles, Alain Hutchinson, Ana Maria Gomes, Glenys Kinnock, Thijs Berman u Luis Yañez-Barnuevo García, f'isem il-Grupp PSE
– Marios Matsakis u Annemie Neyts-Uyttebroeck, f'isem il-Grupp ALDE
– Ryszard Czarnecki u Ģirts Valdis Kristovskis, f'isem il-Grupp UEN
– Angelika Beer, Raül Romeva i Rueda u Frithjof Schmidt, f'isem il-Grupp Verts/ALE
– Luisa Morgantini, Tobias Pflüger, Adamos Adamou, Kyriacos Triantaphyllides, Gabriele Zimmer u André Brie, f'isem il-Grupp GUE/NGL
li tieħu post il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa mill-gruppi li ġejjin:
– Verts/ALE (B6‑0518/2007)
– PPE-DE (B6‑0520/2007)
– PSE (B6‑0521/2007)
– GUE/NGL (B6‑0522/2007)
– UEN (B6‑0523/2007)
– ALDE (B6‑0524/2007)
dwar l-10 Anniversarju mill-Konvenzjoni ta' Ottawa dwar il-Projbizzjoni ta' l-Użu, tal-Ħażna, tal-Produzzjoni u tat-Trasferiment ta' Mini Antipersonell u l-Qerda Tagħhom ta' l-1997
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
PE 398.200   B6-0518/2007
10 ta' Diċembru 2007
XML  PDF  WORD 
imressqa biex jingħalaq id-dibattitu dwar id-dikjarazzjoni mill-Kummissjoni
skond l-Artikolu 103(2) tar-Regoli ta' Proċedura
minn Angelika Beer, Raül Romeva i Rueda u Frithjof Schmidt,
f'isem il-Grupp Verts/ALE
dwar l-10 Anniversarju mill-Konvenzjoni ta' Ottawa dwar il-Projbizzjoni ta' l-Użu, tal-Ħażna, tal-Produzzjoni u tat-Trasferiment ta' Mini Antipersonell u l-Qerda Tagħhom ta' l-1997
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Avviż legali