Ontwerpresoluties
119 resultaat/resultaten voor "6de zittingsperiode, Beer Angelika"  
Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 423.192   B6-0276/2009
5 May 2009
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Angelika Beer
on behalf of the Verts/ALE Group
on Iran, notably the case of Roxana Saberi
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE
PE 423.186/01   RC-B6-0270/2009
6 mei 2009
XML  PDF  WORD 
ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5 van het Reglement door
– Edward McMillan-Scott, Michael Gahler, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė en Charles Tannock, namens de PPE-DE-Fractie
– Pasqualina Napoletano, namens de PSE-Fractie
– Marios Matsakis, Jules Maaten, Marco Cappato en Toomas Savi, namens de ALDE-Fractie
– Cristiana Muscardini en Mogens Camre, namens de UEN-Fractie
– Angelika Beer, namens de Verts/ALE-Fractie
– Luisa Morgantini, namens de GUE/NGL-Fractie
ter vervanging van de ontwerpresoluties ingediend door de volgende fracties:
– PPE-DE (B6‑0270/2009)
– GUE/NGL (B6‑0274/2009)
– Verts/ALE (B6‑0276/2009)
– PSE (B6‑0277/2009)
– ALDE (B6‑0279/2009)
– UEN (B6‑0282/2009)
over Iran: de kwestie Roxana Saberi
ONTWERPRESOLUTIE
PE 423.132   B6-0249/2009
21 april 2009
XML  PDF  WORD 
met verzoek om inschrijving op de agenda voor het debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat
ingediend overeenkomstig artikel 115 van het Reglement
door Angelika Beer en Cem Özdemir
namens de Verts/ALE-Fractie
over de humanitaire situatie van de bewoners van het kamp Ashraf
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 423.123   B6-0200/2009
22 April 2009
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Raül Romeva i Rueda, Angelika Beer
on behalf of the Verts/ALE Group
on the new sharia family law in Afghanistan
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE
PE 423.120/01   RC-B6-0197/2009
23 april 2009
XML  PDF  WORD 
ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5 van het Reglement door
– Nicole Fontaine, Esther De Lange, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė en Bernd Posselt, namens de PPE-DE-Fractie
– Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes en Emilio Menéndez del Valle, namens de PSE-Fractie
– Marco Cappato, Marios Matsakis, Toomas Savi en Marielle De Sarnez, namens de ALDE-Fractie
– Adam Bielan, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska en Hanna Foltyn-Kubicka, namens de UEN-Fractie
– Raül Romeva i Rueda en Angelika Beer, namens de Verts/ALE-Fractie
– André Brie, Vittorio Agnoletto en Luisa Morgantini, namens de GUE/NGL-Fractie
ter vervanging van de ontwerpresoluties ingediend door de volgende fracties:
– UEN (B6‑0197/2009)
– PSE (B6‑0198/2009)
– PPE-DE (B6‑0199/2009)
– Verts/ALE (B6‑0200/2009)
– GUE/NGL (B6‑0241/2009)
– ALDE (B6‑0252/2009)
over de vrouwenrechten in Afghanistan
ONTWERPRESOLUTIE
PE 416.179   B6-0054/2009
12 januari 2009
XML  PDF  WORD 
naar aanleiding van de verklaringen van de Europese Raad en de Commissie
ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2, van het Reglement
door Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, David Hammerstein, Hélène Flautre, Caroline Lucas, Margrete Auken, Jill Evans, Angelika Beer, Cem Özdemir
namens de Verts/ALE-Fractie
over de situatie in de Gazastrook
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 416.165   B6-0040/2009
13 January 2009
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Angelika Beer, Monica Frassoni, Hélène Flautre, Jean Lambert
on behalf of the Verts/ALE Group
on Iran
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE
PE 416.161/01   RC-B6-0036/2009
14 januari 2009
XML  PDF  WORD 
ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5 van het Reglement door
– Michael Gahler, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola en Tunne Kelam, namens de PPE-DE-Fractie
– Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda en Christa Prets, namens de PSE-Fractie
– Marios Matsakis en Frédérique Ries, namens de ALDE-Fractie
– Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Antonio Mussa, Adam Bielan en Ryszard Czarnecki, namens de UEN-Fractie
– Angelika Beer, Jean Lambert, Monica Frassoni en Hélène Flautre, namens de Verts/ALE-Fractie
– Eva-Britt Svensson en Luisa Morgantini, namens de GUE/NGL-Fractie
ter vervanging van de ontwerpresoluties ingediend door de volgende fracties:
– ALDE (B6‑0036/2009)
– PSE (B6‑0039/2009)
– Verts/ALE (B6‑0040/2009)
– PPE-DE (B6‑0041/2009)
– UEN (B6‑0049/2009)
– GUE/NGL (B6‑0052/2009)
over Iran: het geval Shirin Ebadi
ONTWERPRESOLUTIE
PE 416.150   B6-0027/2009
7 januari 2009
XML  PDF  WORD 
naar aanleiding van de verklaringen van de Raad en de Commissie
ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2, van het Reglementdoor Daniel Cohn-Bendit, Gisela Kallenbach, Angelika Beer, Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir, Sepp Kusstatscher en Joost Lagendijk
namens de Verts/ALE-Fractie
over het uitroepen van 11 juli tot Europese herdenkingsdag voor de slachtoffers van de genocide in Srebrenica op 11 juli 1995
GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE
PE 416.145/01   RC-B6-0022/2009
12 januari 2009
XML  PDF  WORD 
ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 4 van het Reglement door
– Doris Pack, namens de PPE-DE-Fractie
– Hannes Swoboda en Jan Marinus Wiersma, namens de PSE-Fractie
– Diana Wallis en Jelko Kacin, namens de ALDE-Fractie
– Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Ewa Tomaszewska, Salvatore Tatarella, Hanna Foltyn-Kubicka en Mieczysław Edmund Janowski, namens de UEN-Fractie
– Daniel Cohn-Bendit, Gisela Kallenbach, Angelika Beer, Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir, Sepp Kusstatscher en Joost Lagendijk, namens de Verts/ALE-Fractie
– Erik Meijer en Roberto Musacchio, namens de GUE/NGL-Fractie
ter vervanging van de ontwerpresoluties ingediend door de volgende fracties:
– PPE-DE (B6‑0022/2008)
– PSE (B6‑0023/2009)
– ALDE (B6‑0024/2009)
– UEN (B6‑0025/2009)
– GUE/NGL (B6‑0026/2009)
– Verts/ALE (B6‑0027/2009)
over Srebrenica
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Juridische mededeling