Ontwerpresoluties
119 resultaat/resultaten voor "6de zittingsperiode, Beer Angelika"  
Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 350.836   B6-0111/2004
25 October 2004
XML  PDF  WORD 
Pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Frithjof Schmidt, Joost Lagendijk, Marie-Hélène Aubert, Bernat Joan y Mari, Raúl Roveva, and Angelika Beer on behalf of the Green/EFA Group
on Cluster munitions
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE
PE 350.833/RC.1   RC-B6-0108/2004
27 oktober 2004
XML  PDF  WORD 
ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5 van het Reglement door
– Pasqualina Napoletano, Margrietus J. van den Berg en Miguel Angel Martínez Martínez, namens de PSE-Fractie
– Johan Van Hecke en Jelko Kacin, namens de ALDE-Fractie
– Frithjof Schmidt, Joost Lagendijk, Marie-Hélène Aubert, Bernat Joan i Marí, Raül Romeva i Rueda en Angelika Beer, namens de Verts/ALE-Fractie
– Luisa Morgantini en André Brie, namens de GUE/NGL-Fractie
ter vervanging van de ontwerpresoluties ingediend door de volgende fracties:
– PSE (B6‑108/2004)
– Verts/ALE (B6‑111/2004)
– ALDE (B6‑112/2004)
– GUE/NGL (B6‑120/2004)
over clustermunitie
GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE
PE 350.832/RC.1   RC-B6-0107/2004
27 oktober 2004
XML  PDF  WORD 
ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5 van het Reglement door
– Michael Gahler en Bernd Posselt, namens de PPE-DE-Fractie
– Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser en Paulo Casaca, namens de PSE-Fractie
– Cecilia Malmström, en Johan Van Hecke, namens de ALDE-Fractie
– Angelika Beer, Monica Frassoni, Daniel Marc Cohn-Bendit, Joost Lagendijk en Hélène Flautre, namens de Verts/ALE-Fractie
– Eva-Britt Svensson, Giusto Catania, André Brie en Umberto Guidoni, namens de GUE/NGL-Fractie
ter vervanging van de ontwerpresoluties ingediend door de volgende fracties:
– PSE (B6‑0107/2004)
– ALDE (B6‑0113/2004)
– Verts/ALE (B6‑0116/2004)
– PPE-DE (B6‑0118/2004)
– GUE/NGL (B6‑0121/2004)
over Iran
ONTWERPRESOLUTIE
PE 350.828   B6-0103/2004
25 oktober 2004
XML  PDF  WORD 
naar aanleiding van de verklaringen van de Europese Raad en de Commissie
ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2 van het Reglement
door Elisabeth Schroedter, Joost Lagendijk, Angelika Beer, Rebecca Harms en Milan Horáček
namens de Verts/ALE-Fractie
over de aanstaande presidentsverkiezingen in Oekraïne
GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE
PE 350.820/RC.1   RC-B6-0095/2004
27 oktober 2004
XML  PDF  WORD 
ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 4 van het Reglement door
– Charles Tannock, Bogdan Adam Klich, Rihards Pīks en Ari Vatanen, namens de PPE-DE-Fractie
– Jan Marinus Wiersma en Marek Maciej Siwiec, namens de PSE-Fractie
– Cecilia Malmström en Janusz Onyszkiewicz, namens de ALDE-Fractie
– Elisabeth Schroedter, Joost Lagendijk, Angelika Beer, Rebecca Harms en Milan Horáček, namens de Verts/ALE-Fractie
– Vittorio Emanuele Agnoletto en André Brie, namens de GUE/NGL-Fractie
– Anna Elzbieta Fotyga, Guntars Krasts en Konrad Krzysztof Szymański, namens de UEN-Fractie
ter vervanging van de ontwerpresoluties ingediend door de volgende fracties:
– PPE-DE (B6‑0095/2004),
– ALDE (B6‑0096/2004),
– PSE (B6‑0102/2004),
– Verts/ALE (B6‑0103/2004),
– GUE/NGL (B6‑0106/2004),
– UEN (B6‑0109/2004),
over de komende presidentsverkiezingen in Oekraïne
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 347.476   B6-0062/2004
13 September 2004
XML  PDF  WORD 
tabled for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Joost Lagendijk, Angelika Beer, Gisela Kallembach, Raul Romeva and Tatjana Zdanoka
On behalf of the Green/EFA Group in the EP
On violence against minorities in Serbia
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
ONTWERPRESOLUTIE
PE 347.457   B6-0043/2004
13 september 2004
XML  PDF  WORD 
naar aanleiding van de verklaringen van de Raad en de Commissie
ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2 van het Reglement
door Monica Frassoni, Daniel Marc Cohn-Bendit, Angelika Beer en Joost Lagendijk
namens de Verts/ALE-Fractie
over Irak
GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE
PE 347.442/RC.1   RC-B6-0028/2004
14 september 2004
XML  PDF  WORD 
ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2 van het Reglement door
– Hans-Gert Poettering, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Antonio Tajani, João de Deus Pinheiro en Charles Tannock, namens de PPE-DE-Fractie
– Pasqualina Napoletano en Véronique De Keyser, namens de PSE-Fractie
– Cecilia Malmström en Annemie Neyts-Uyttebroeck, namens de ADLE-Fractie
– Monica Frassoni, Daniel Marc Cohn-Bendit, Angelika Beer en Joost Lagendijk, namens de Verts/ALE-Fractie
– Cristiana Muscardini en Anna Elzbieta Fotyga, namens de UEN-Fractie
ter vervanging van de ontwerpresoluties ingediend door de volgende fracties:
– ADLE (B6‑0028/2004),
– PSE (B6‑0031/2004),
– GUE/NGL (B6‑0032/2004),
– PPE-DE (B6‑0033/2004),
– UEN (B6‑0034/2004),
– Verts/ALE (B6‑0043/2004),
over de situatie in Irak
ONTWERPRESOLUTIE
PE 344.839   B6-0003/2004
26 juli 2004
XML  PDF  WORD 
ingediend overeenkomstig artikel 113 van het Reglement
door Giulietto Chiesa, Lilli Gruber, Michele Santoro, Vittorio Agnoletto, Angelika Beer, Fausto Bertinotti, Kathalyne Buitenweg, Giusto Catania, Luigi Cocilovo, Daniel Cohn-Bendit, Paola Costa, Michael Cramer, Massimo D'Alema, Antonio Di Pietro, Monica Frassoni, Ana Gomes, Benoit Hamon, Rebecca Harms, Gisela Kallenbach, Sepp Kusstatscher, Eva Lichtenberger, Enrico Letta, Luisa Morgantini, Roberto Musacchio, Pasqualina Napoletano, Cem Özdemir, Lapo Pistelli, Vittorio Prodi, Marco Rizzo, Martine Roure, Martin Schulz, Paul Van Buitenen, Johannes Voggenhuber, Graham Watson en Francis Wurtz
over een wetgevingsinitiatief inzake de pluriformiteit van de media
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Juridische mededeling