Ontwerpresoluties
119 resultaat/resultaten voor "6de zittingsperiode, Beer Angelika"  
Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE
PE 401.480/01   RC-B6-0179/2008
23 april 2008
XML  PDF  WORD 
ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5 van het Reglement door
– Michael Gahler, Charles Tannock, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Urszula Gacek en Jana Hybášková, namens de PPE-DE-Fractie
– Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda en Paulo Casaca, namens de PSE-Fractie
– Marios Matsakis en Marielle De Sarnez, namens de ALDE-Fractie
– Roberta Angelilli en Cristiana Muscardini, namens de UEN-Fractie
– Angelika Beer en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie
– Umberto Guidoni, namens de GUE/NGL-Fractie
ter vervanging van de ontwerpresoluties ingediend door de volgende fracties:
– PSE (B6‑0179/2008)
– GUE/NGL (B6‑0182/2008)
– PPE-DE (B6‑0184/2008)
– UEN (B6‑0194/2008)
– ALDE (B6‑0200/2008)
– Verts/ALE (B6‑0206/2008)
over Iran
GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE
PE 401.126/01   RC-B6-0112/2008
12 maart 2008
XML  PDF  WORD 
ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5 van het Reglement, door
– Nickolay Mladenov, Thomas Mann, Guido Podestà, Nicole Fontaine, Eija-Riitta Korhola en Ivo Belet, namens de PPE-DE-Fractie
– Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Robert Evans, Elena Valenciano Martínez-Orozco en Emilio Menéndez del Valle, namens de PSE-Fractie
– Jules Maaten, Marco Cappato, Marios Matsakis en Marielle De Sarnez, namens de ALDE-Fractie
– Adam Bielan, Ewa Tomaszewska en Konrad Szymański, namens de UEN-Fractie
– Angelika Beer, Joost Lagendijk en Hélène Flautre, namens de Verts/ALE-Fractie
– Francis Wurtz en André Brie, namens de GUE/NGL-Fractie
ter vervanging van de ontwerpresoluties ingediend door de volgende fracties:
– Verts/ALE (B6‑0112/2008)
– PPE-DE (B6‑0115/2008)
– UEN (B6‑0116/2008)
– PSE (B6‑0118/2008)
– GUE/NGL (B6‑0123/2008)
– ALDE (B6‑0125/2008)
over de zaak van de Afghaanse journalist Perwiz Kambakhsh
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 401.126   B6-0112/2008
11 March 2008
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Angelika Beer, Joost Lagendijk, Hélène Flautre
on behalf of the Verts/ALE Group
on Afghanistan
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
ONTWERPRESOLUTIE
PE 401.064   B6-0068/2008
13 februari 2008
XML  PDF  WORD 
naar aanleiding van de verklaringen van de Raad en de Commissie
ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2, van het Reglement
door Daniel Cohn-Bendit, Caroline Lucas, Margrete Auken, Jill Evans, David Hammerstein, Johannes Voggenhuber, Angelika Beer, Hélène Flautre, Cem Ozdemir en Pierre Jonckheer
namens de Verts/ALE-Fractie
over de situatie in de Gazastrook
GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE
PE 401.062/01   RC-B6-0066/2008
19 februari 2008
XML  PDF  WORD 
ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 4 van het Reglement door
– João de Deus Pinheiro, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Edward McMillan-Scott en Tokia Saïfi, namens de PPE-DE-Fractie
– Pasqualina Napoletano, Thijs Berman, Véronique De Keyser, Richard Howitt, Jamila Madeira, Béatrice Patrie en Hannes Swoboda, namens de PSE-Fractie
– Annemie Neyts-Uyttebroeck, Philippe Morillon en Elizabeth Lynne, namens de ALDE-Fractie
– Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Adam Bielan, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Eugenijus Maldeikis en Hanna Foltyn-Kubicka, namens de UEN-Fractie
– Daniel Cohn-Bendit, Caroline Lucas, Margrete Auken, Jill Evans, David Hammerstein, Johannes Voggenhuber, Angelika Beer, Hélène Flautre, Cem Özdemir en Pierre Jonckheer, namens de Verts/ALE-Fractie
– Francis Wurtz, Luisa Morgantini en Kyriacos Triantaphyllides, namens de GUE/NGL-Fractie
ter vervanging van de ontwerpresoluties ingediend door de volgende fracties:
– ALDE (B6‑0066/2008)
– UEN (B6‑0067/2008)
– Verts/ALE (B6‑0068/2008)
– PSE (B6‑0069/2008)
– PPE-DE (B6‑0071/2008)
– GUE/NGL (B6‑0072/2008)
over de situatie in de Gazastrook
ONTWERPRESOLUTIE
PE 401.060   B6-0064/2008
13 februari 2008
XML  PDF  WORD 
naar aanleiding van verklaringen van de Raad en de Commissie
ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2 van het Reglement
door Raül Romeva i Rueda en Angelika Beer
namens de Verts/ALE-Fractie
over de Gedragscode van de EU betreffende de wapenhandel - onvermogen van de Raad om het gemeenschappelijk standpunt aan te nemen en de Gedragscode in een juridisch bindend instrument om te zetten
GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE
PE 401.055/01   RC-B6-0063/2008
10 maart 2008
XML  PDF  WORD 
ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 4 van het Reglement door
– José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Stefano Zappalà, Karl von Wogau, Urszula Gacek en Tunne Kelam, namens de PPE-DE-Fractie
– Ana Maria Gomes, namens de PSE-Fractie
– Annemie Neyts-Uyttebroeck, namens de ALDE-Fractie
– Ģirts Valdis Kristovskis, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka en Ewa Tomaszewska, namens de UEN-Fractie
– Raül Romeva i Rueda en Angelika Beer, namens de Verts/ALE-Fractie
– Tobias Pflüger, namens de GUE/NGL-Fractie
ter vervanging van de ontwerpresoluties ingediend door de volgende fracties:
– ALDE (B6‑0063/2008)
– Verts/ALE (B6‑0064/2008)
– PPE-DE (B6‑0065/2008)
– UEN (B6‑0070/2008)
– GUE/NGL (B6‑0074/2008)
– PSE (B6‑0109/2008)
over de Gedragscode van de EU betreffende de wapenhandel - het uitblijven van een gemeenschappelijk standpunt van de Raad om de gedragscode te veranderen in een juridisch bindend instrument
ONTWERPRESOLUTIE
PE 401.030   B6-0049/2008
23 januari 2008
XML  PDF  WORD 
naar aanleiding van de verklaringen van de Hoge Vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid en de Commissie
ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2 van het Reglement
door Angelika Beer, Monica Frassoni, Hélène Flautre en Cem Özdemir
namens de Verts/ALE-Fractie
over Iran
GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE
PE 398.200/01   RC-B6-0518/2007
12 december 2007
XML  PDF  WORD 
ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 4 van het Reglement door
– Karl von Wogau, Geoffrey Van Orden en Stefano Zappalà, namens de PPE-DE-Fractie
– Josep Borrell Fontelles, Alain Hutchinson, Ana Maria Gomes, Glenys Kinnock, Thijs Berman en Luis Yañez-Barnuevo García, namens de PSE-Fractie
– Marios Matsakis en Annemie Neyts-Uyttebroeck, namens de ALDE-Fractie
– Ryszard Czarnecki en Ģirts Valdis Kristovskis, namens de UEN-Fractie
– Angelika Beer, Raül Romeva i Rueda en Frithjof Schmidt, namens de Verts/ALE-Fractie
– Luisa Morgantini, Tobias Pflüger, Adamos Adamou, Kyriacos Triantaphyllides, Gabriele Zimmer en André Brie, namens de GUE/NGL-Fractie
ter vervanging van de ontwerpresoluties ingediend door de volgende fracties:
– Verts/ALE (B6‑0518/2007)
– PPE-DE (B6‑0520/2007)
– PSE (B6‑0521/2007)
– GUE/NGL (B6‑0522/2007)
– UEN (B6‑0523/2007)
– ALDE (B6‑0524/2007)
over de tiende verjaardag van het Verdrag van Ottawa van 1997 inzake het verbod van het gebruik, de aanleg van voorraden, de productie en de overdracht van antipersoonsmijnen en inzake de vernietiging van deze wapens,
ONTWERPRESOLUTIE
PE 398.200   B6-0518/2007
10 december 2007
XML  PDF  WORD 
naar aanleiding van een verklaring van de Commissie
ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2 van het Reglement
door Angelika Beer, Raül Romeva i Rueda en Frithjof Schmidt,
namens de Verts/ALE­Fractie
over de tiende verjaardag van het Verdrag van Ottawa van 1997 inzake het verbieden van het gebruik, de aanleg van voorraden, de productie en de overdracht van antipersoneelsmijnen en inzake de vernietiging van deze wapens
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Juridische mededeling