Propozycje rezolucji
Znaleziono 119 wynik(-i) dla "6 kadencja, Beer Angelika"  
Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 423.192   B6-0276/2009
5 May 2009
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Angelika Beer
on behalf of the Verts/ALE Group
on Iran, notably the case of Roxana Saberi
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 423.186/01   RC-B6-0270/2009
6 maja 2009
XML  PDF  WORD 
zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu złożyli
– Edward McMillan-Scott, Michael Gahler, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė i Charles Tannock, w imieniu grupy politycznej PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, w imieniu grupy politycznej PSE
– Marios Matsakis, Jules Maaten, Marco Cappato i Toomas Savi, w imieniu grupy politycznej ALDE
– Cristiana Muscardini i Mogens Camre, w imieniu grupy politycznej UEN
– Angelika Beer, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
– Luisa Morgantini, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
– PPE-DE (B6‑0270/2009)
– GUE/NGL (B6‑0274/2009)
– Verts/ALE (B6‑0276/2009)
– PSE (B6‑0277/2009)
– ALDE (B6‑0279/2009)
– UEN (B6‑0282/2009)
w sprawie Iranu: sprawa Roxany Saberi
PROJEKT REZOLUCJI
PE 423.132   B6-0249/2009
21 kwietnia 2009
XML  PDF  WORD 
projekt z wnioskiem o włączenie do porządku dnia debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa
zgodnie z art. 115 Regulaminu
złożyli Angelika Beer, Cem Özdemir
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
w sprawie sytuacji humanitarnej mieszkańców obozu Aszraf
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 423.123   B6-0200/2009
22 April 2009
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Raül Romeva i Rueda, Angelika Beer
on behalf of the Verts/ALE Group
on the new sharia family law in Afghanistan
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 423.120/01   RC-B6-0197/2009
23 kwietnia 2009
XML  PDF  WORD 
zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu złożyli
– Nicole Fontaine, Esther De Lange, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, w imieniu grupy politycznej PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Emilio Menéndez del Valle, w imieniu grupy politycznej PSE
– Marco Cappato, Marios Matsakis, Toomas Savi, Marielle De Sarnez, w imieniu grupy politycznej ALDE
– Adam Bielan, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka, w imieniu grupy politycznej UEN
– Raül Romeva i Rueda, Angelika Beer, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
– André Brie, Vittorio Agnoletto, Luisa Morgantini, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
– UEN (B6‑0197/2009)
– PSE (B6‑0198/2009)
– PPE-DE (B6‑0199/2009)
– Verts/ALE (B6‑0200/2009)
– GUE/NGL (B6‑0241/2009)
– ALDE (B6‑0252/2009)
w sprawie praw kobiet w Afganistanie
PROJEKT REZOLUCJI
PE 416.179   B6-0054/2009
12 stycznia 2009
XML  PDF  WORD 
zamykającej debatę nad oświadczeniami Rady i Komisji
zgodnie z art. 103 ust. 2 Regulaminu
złożyli Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, David Hammerstein, Hélène Flautre, Caroline Lucas, Margrete Auken, Jill Evans, Angelika Beer, Cem Özdemir
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
w sprawie konfliktu w Strefie Gazy
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 416.165   B6-0040/2009
13 January 2009
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Angelika Beer, Monica Frassoni, Hélène Flautre, Jean Lambert
on behalf of the Verts/ALE Group
on Iran
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 416.161/01   RC-B6-0036/2009
14 stycznia 2009
XML  PDF  WORD 
zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu złożyli
– Michael Gahler, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola oraz Tunne Kelam, w imieniu grupy politycznej PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda oraz Christa Prets, w imieniu grupy politycznej PSE
– Marios Matsakis, Marios Matsakis oraz Frédérique Ries, w imieniu grupy politycznej ALDE
– Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Antonio Mussa, Adam Bielan oraz Ryszard Czarnecki, w imieniu grupy politycznej UEN
– Angelika Beer, Jean Lambert, Monica Frassoni oraz Hélène Flautre, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
– Eva-Britt Svensson oraz Luisa Morgantini, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
– ALDE (B6‑0036/2009)
– PSE (B6‑0039/2009)
– Verts/ALE (B6‑0040/2009)
– PPE-DE (B6‑0041/2009)
– UEN (B6‑0049/2009)
– GUE/NGL (B6‑0052/2009)
w sprawie Iranu: przypadek Shirin Ebadi
PROJEKT REZOLUCJI
PE 416.150   B6-0027/2009
7 stycznia 2009
XML  PDF  WORD 
zamykającej debatę nad oświadczeniami Rady i Komisji
zgodnie z art. 103 ust. 2 Regulaminu
złożyli Daniel Cohn-Bendit, Gisela Kallenbach, Angelika Beer, Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir, Sepp Kusstatscher, Joost Lagendijk
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
w sprawie ogłoszenia dnia 11 lipca europejskim dniem upamiętniającym ofiary ludobójstwa w Srebrenicy w dniu 11 lipca 1995 r.
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 416.145/01   RC-B6-0022/2009
12 stycznia 2009
XML  PDF  WORD 
zgodnie z art. 103 ust. 4 Regulaminu złożyli
– Doris Pack, w imieniu grupy politycznej PPE-DE
– Hannes Swoboda, Jan Marinus Wiersma, w imieniu grupy politycznej PSE
– Diana Wallis, Jelko Kacin, w imieniu grupy politycznej ALDE
– Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Ewa Tomaszewska, Salvatore Tatarella, Hanna Foltyn-Kubicka, Mieczysław Edmund Janowski, w imieniu grupy politycznej UEN
– Daniel Cohn-Bendit, Gisela Kallenbach, Angelika Beer, Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir, Sepp Kusstatscher, Joost Lagendijk, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
– Erik Meijer, Roberto Musacchio, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
– PPE-DE (B6‑0022/2009)
• PSE (B6‑0023/2009)
• ALDE (B6‑0024/2009)
• UEN (B6‑0025/2009)
– GUE/NGL (B6‑0026/2009)
– Verts/ALE (B6‑0027/2009)
w sprawie Srebrenicy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Informacja prawna