Propuneri de rezoluţie
119 rezultat(e) găsit(e) pentru "a 6-a legislatură, Beer Angelika"  
Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 423.192   B6-0276/2009
5 May 2009
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Angelika Beer
on behalf of the Verts/ALE Group
on Iran, notably the case of Roxana Saberi
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PE 423.186/01   RC-B6-0270/2009
6 mai 2009
XML  PDF  WORD 
depusă în conformitate cu articolul 115 din Regulamentul de procedură, de
– Edward McMillan-Scott, Michael Gahler, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė și Charles Tannock, în numele Grupului PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, în numele Grupului PSE
– Marios Matsakis, Jules Maaten, Marco Cappato și Toomas Savi, în numele Grupului ALDE
– Cristiana Muscardini și Mogens Camre, în numele Grupului UEN
– Angelika Beer, în numele Grupului Verts/ALE
– Luisa Morgantini, în numele Grupului GUE/NGL
în locul propunerilor de rezoluție depuse de următoarele grupuri:
– PPE-DE (B6‑0270/2009)
– GUE/NGL (B6‑0274/2009)
– Verts/ALE (B6‑0276/2009)
– PSE (B6‑0277/2009)
– ALDE (B6‑0279/2009)
– UEN (B6‑0282/2009)
privind Iranul: cazul Roxanei Saberi
PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PE 423.132   B6-0249/2009
21 aprilie 2009
XML  PDF  WORD 
depusă cu cerere de înscriere pe ordinea de zi a dezbaterii cu privire la cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept
depusă în conformitate cu articolul 115 din Regulamentul de procedură
de Angelika Beer, Cem Özdemir
în numele Grupului Verts/ALE
privind situația umanitară a persoanelor aflate în tabăra de la Ashraf
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 423.123   B6-0200/2009
22 April 2009
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Raül Romeva i Rueda, Angelika Beer
on behalf of the Verts/ALE Group
on the new sharia family law in Afghanistan
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PE 423.120/01   RC-B6-0197/2009
23 aprilie 2009
XML  PDF  WORD 
depusă, în conformitate cu articolul 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, de
– Nicole Fontaine, Esther De Lange, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė și Bernd Posselt, în numele Grupului PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes și Emilio Menéndez del Valle, în numele Grupului PSE
– Marco Cappato, Marios Matsakis, Toomas Savi și Marielle De Sarnez, în numele Grupului ALDE
– Adam Bielan, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska și Hanna Foltyn-Kubicka, în numele Grupului UEN
– Raül Romeva i Rueda și Angelika Beer, în numele Grupului Verts/ALE
– André Brie, Vittorio Agnoletto și Luisa Morgantini, în numele Grupului GUE/NGL
în locul propunerilor de rezoluție depuse de următoarele grupuri:
– UEN (B6‑0197/2009)
– PSE (B6‑0198/2009)
– PPE-DE (B6‑0199/2009)
– Verts/ALE (B6‑0200/2009)
– GUE/NGL (B6‑0241/2009)
– ALDE (B6‑0252/2009)
referitoare la drepturile femeilor în Afganistan
PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PE 416.179   B6-0054/2009
12 ianuarie 2009
XML  PDF  WORD 
depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei
în conformitate cu articolul 103 alineatul (2) din Regulamentul de procedură
de Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, David Hammerstein, Hélène Flautre, Caroline Lucas, Margrete Auken, Jill Evans, Angelika Beer și Cem Özdemir
în numele Grupului Verts/ALE
referitoare la conflictul din Fâșia Gaza
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 416.165   B6-0040/2009
13 January 2009
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Angelika Beer, Monica Frassoni, Hélène Flautre, Jean Lambert
on behalf of the Verts/ALE Group
on Iran
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE
PE 416.161/01   RC-B6-0036/2009
14 ianuarie 2009
XML  PDF  WORD 
depusă în conformitate cu articolul 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, de
– Michael Gahler, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola şi Tunne Kelam, în numele Grupului PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda, Christa Prets, în numele Grupului PSE
– Marios Matsakis şi Frédérique Ries, în numele Grupului ALDE
– Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, în numele Grupului UEN
– Angelika Beer, Jean Lambert, Monica Frassoni şi Hélène Flautre, în numele Grupului Verts/ALE
– Eva-Britt Svensson şi Luisa Morgantini, în numele Grupului GUE/NGL
în locul propunerilor de rezoluţie depuse de următoarele grupuri:
– ALDE (B6‑0036/2009)
– PSE (B6‑0039/2009)
– Verts/ALE (B6‑0040/2009)
– PPE-DE (B6‑0041/2009)
– UEN (B6‑0049/2009)
– GUE/NGL (B6‑0052/2009)
referitoare la Iran: cazul lui Shirin Ebadi
PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PE 416.150   B6-0027/2009
7 ianuarie 2009
XML  PDF  WORD 
depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei
în conformitate cu articolul 103 alineatul (2) din Regulamentul de procedură
de Daniel Cohn-Bendit, Gisela Kallenbach, Angelika Beer, Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir, Sepp Kusstatscher și Joost Lagendijk
în numele Grupului Verts/ALE
privind proclamarea zilei de 11 iulie drept Ziua europeană pentru comemorarea victimelor genocidului de la Srebrenica din 11 iulie 1995
PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PE 416.145/01   RC-B6-0022/2009
12 ianuarie 2009
XML  PDF  WORD 
depusă, în conformitate cu articolul 103 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, de
– Doris Pack, în numele Grupului PPE-DE
– Hannes Swoboda și Jan Marinus Wiersma, în numele Grupului PSE
– Diana Wallis și Jelko Kacin, în numele Grupului ALDE
– Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Ewa Tomaszewska, Salvatore Tatarella, Hanna Foltyn-Kubicka și Mieczysław Edmund Janowski, în numele Grupului UEN
– Daniel Cohn-Bendit, Gisela Kallenbach, Angelika Beer, Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir, Sepp Kusstatscher și Joost Lagendijk, în numele Grupului Verts/ALE
– Erik Meijer și Roberto Musacchio, în numele Grupului GUE/NGL
în locul propunerilor de rezoluție depuse de următoarele grupuri:
– PPE-DE (B6‑0022/2009)
– PSE (B6‑0023/2009)
– ALDE (B6‑0024/2009)
– UEN (B6‑0025/2009)
– GUE/NGL (B6‑0026/2009)
– Verts/ALE (B6‑0027/2009)
referitoare la Srebrenica
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Notă juridică