Návrhy uznesenia
Výsledky: 119 pre výraz(y): "6. volebné obdobie, Beer Angelika"  
Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 423.192   B6-0276/2009
5 May 2009
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Angelika Beer
on behalf of the Verts/ALE Group
on Iran, notably the case of Roxana Saberi
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PE 423.186/01   RC-B6-0270/2009
6. mája 2009
XML  PDF  WORD 
ktorý v súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku predkladajú
– Edward McMillan-Scott, Michael Gahler, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock v mene skupiny PPE-DE
– Pasqualina Napoletano v mene skupiny PSE
– Marios Matsakis, Jules Maaten, Marco Cappato, Toomas Savi v mene skupiny ALDE
– Cristiana Muscardini, Mogens Camre v mene skupiny UEN
– Angelika Beer v mene skupiny Verts/ALE
– Luisa Morgantini v mene skupiny GUE/NGL
a ktorý nahrádza návrhy týchto skupín:
– PPE-DE (B6‑0270/2009)
– GUE/NGL (B6‑0274/2009)
– Verts/ALE (B6‑0276/2009)
– PSE (B6‑0277/2009)
– ALDE (B6‑0279/2009)
– UEN (B6‑0282/2009)
o Iráne: prípad Roxany Saberiovej
NÁVRH UZNESENIA
PE 423.132   B6-0249/2009
21. apríla 2009
XML  PDF  WORD 
ktorý so žiadosťou o včlenenie do programu rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu
v súlade s článkom 115 rokovacieho poriadku
predkladajú Angelika Beer a Cem Özdemir
v mene skupiny Verts/ALE
o humanitárnej situácii obyvateľov tábora Ašraf
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 423.123   B6-0200/2009
22 April 2009
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Raül Romeva i Rueda, Angelika Beer
on behalf of the Verts/ALE Group
on the new sharia family law in Afghanistan
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PE 423.120/01   RC-B6-0197/2009
23. apríla 2009
XML  PDF  WORD 
ktorý v súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku predkladajú
– Nicole Fontaine, Esther De Lange, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė a Bernd Posselt v mene skupiny PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes a Emilio Menéndez del Valle v mene skupiny PSE
– Marco Cappato, Marios Matsakis, Toomas Savi a Marielle De Sarnez v mene skupiny ALDE
– Adam Bielan, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska a Hanna Foltyn-Kubicka v mene skupiny UEN
– Raül Romeva i Rueda a Angelika Beer v mene skupiny Verts/ALE
– André Brie, Vittorio Agnoletto a Luisa Morgantini v mene skupiny GUE/NGL
a ktorý nahrádza návrhy týchto skupín:
– UEN (B6‑0197/2009)
– PSE (B6‑0198/2009)
– PPE-DE (B6‑0199/2009)
– Verts/ALE (B6‑0200/2009)
– GUE/NGL (B6‑0241/2009)
– ALDE (B6‑0252/2009)
o právach žien v Afganistane
NÁVRH UZNESENIA
PE 416.179   B6-0054/2009
12. januára 2009
XML  PDF  WORD 
ktorý na základe vyhlásení Rady a Komisie
v súlade s článkom 103 ods. 2 rokovacieho poriadku
predkladajú Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, David Hammerstein, Hélène Flautre, Caroline Lucas, Margrete Auken, Jill Evans, Angelika Beer a Cem Özdemir
v mene skupiny Verts/ALE
o konflikte v pásme Gazy
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 416.165   B6-0040/2009
13 January 2009
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Angelika Beer, Monica Frassoni, Hélène Flautre, Jean Lambert
on behalf of the Verts/ALE Group
on Iran
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PE 416.161/01   RC-B6-0036/2009
14. januára 2009
XML  PDF  WORD 
ktorý v súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku predkladajú
– Michael Gahler, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola a Tunne Kelam v mene skupiny PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda a Christa Prets v mene skupiny PSE
– Marios Matsakis a Frédérique Ries v mene skupiny ALDE
– Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Antonio Mussa, Adam Bielan a Ryszard Czarnecki v mene skupiny UEN
– Angelika Beer, Jean Lambert, Monica Frassoni a Hélène Flautre v mene skupiny Verts/ALE
– Eva-Britt Svensson a Luisa Morgantini v mene skupiny GUE/NGL
a ktorý nahrádza návrhy týchto skupín:
– ALDE (B6‑0036/2009)
– PSE (B6‑0039/2009)
– Verts/ALE (B6‑0040/2009)
– PPE-DE (B6‑0041/2009)
– UEN (B6‑0049/2009)
– GUE/NGL (B6‑0052/2009)
o Iráne: Prípad Širin Ebadiovej
NÁVRH UZNESENIA
PE 416.150   B6-0027/2009
7. januára 2009
XML  PDF  WORD 
ktorý na základe vyhlásení Rady a Komisie
v súlade s článkom 103 ods. 2 rokovacieho poriadku
predkladajú Daniel Cohn-Bendit, Gisela Kallenbach, Angelika Beer, Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir, Sepp Kusstatscher a Joost Lagendijk
v mene skupiny Verts/ALE
o vyhlásení 11. júla za Európsky deň spomienky na obete genocídy v Srebrenici z 11. júla 1995
SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PE 416.145/01   RC-B6-0022/2009
12. januára 2009
XML  PDF  WORD 
ktorý v súlade s článkom 103 ods. 4 rokovacieho poriadku predkladajú
– Doris Pack v mene skupiny PPE-DE
– Hannes Swoboda a Jan Marinus Wiersma v mene skupiny PSE
– Diana Wallis a Jelko Kacin v mene skupiny ALDE
– Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Ewa Tomaszewska, Salvatore Tatarella, Hanna Foltyn-Kubicka a Mieczysław Edmund Janowski v mene skupiny UEN
– Daniel Cohn-Bendit, Gisela Kallenbach, Angelika Beer, Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir, Sepp Kusstatscher a Joost Lagendijk v mene skupiny Verts/ALE
– Erik Meijer a Roberto Musacchio v mene skupiny GUE/NGL
a ktorý nahrádza návrhy týchto skupín:
– PPE-DE (B6‑0022/2009)
– PSE (B6‑0023/2009)
– ALDE (B6‑0024/2009)
– UEN (B6‑0025/2009)
– GUE/NGL (B6‑0026/2009)
– Verts/ALE (B6‑0027/2009)
o Srebrenici
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Právne oznámenie