Návrhy uznesenia
Výsledky: 119 pre výraz(y): "6. volebné obdobie, Beer Angelika"  
Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA,
PE 401.480/01   RC-B6-0179/2008
23. apríla 2008
XML  PDF  WORD 
ktorý v súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku predkladajú
— Michael Gahler, Charles Tannock, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Urszula Gacek a Jana Hybášková v mene skupiny PPE-DE
— Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda a Paulo Casaca v mene skupiny PSE
— Marios Matsakis a Marielle De Sarnez v mene skupiny ALDE
— Roberta Angelilli a Cristiana Muscardini v mene skupiny UEN
— Angelika Beer a Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE
— Umberto Guidoni v mene skupiny GUE/NGL
a ktorý nahrádza návrhy týchto skupín:
— PSE (B6‑0179/2008)
— GUE/NGL (B6‑0182/2008)
— PPE-DE (B6‑0184/2008)
— UEN (B6‑0194/2008)
— ALDE (B6‑0200/2008)
— Verts/ALE (B6‑0206/2008)
o Iráne
SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PE 401.126/01   RC-B6-0112/2008
12. marca 2008
XML  PDF  WORD 
ktorý v súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku predkladajú
– Nickolay Mladenov, Thomas Mann, Guido Podestà, Nicole Fontaine, Eija-Riitta Korhola a Ivo Belet v mene Skupiny Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskych demokratov
– Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Jill Evans, Elena Valenciano Martínez-Orozco a Emilio Menéndez del Valle v mene Socialistickej skupiny v Európskom parlamente
– Jules Maaten, Marco Cappato, Marios Matsakis a Marielle De Sarnez v mene Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu
– Adam Bielan, Ewa Tomaszewska a Konrad Szymański v mene Skupiny Únie za Európu národov
– Angelika Beer, Joost Lagendijk a Hélène Flautre v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie
– Francis Wurtz a André Brie v mene Konfederatívnej skupiny Európskej zjednotenej ľavice - Nordickej zelenej ľavice
a ktorý nahrádza návrhy týchto skupín:
– Verts/ALE (B6‑0112/2008)
– PPE-DE (B6‑0115/2008)
– UEN (B6‑0116/2008)
– PSE (B6‑0118/2008)
– GUE/NGL (B6‑0123/2008)
– ALDE (B6‑0125/2008)
o prípade afganského novinára Parvíza Kambachša
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 401.126   B6-0112/2008
11 March 2008
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Angelika Beer, Joost Lagendijk, Hélène Flautre
on behalf of the Verts/ALE Group
on Afghanistan
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
NÁVRH UZNESENIA
PE 401.064   B6-0068/2008
13. februára 2008
XML  PDF  WORD 
ktorý na základe vyhlásenia vysokého predstaviteľa pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku a Komisie
v súlade s článkom 103 ods. 2 rokovacieho poriadku
predkladajú Daniel Cohn-Bendit, Caroline Lucas, Margrete Auken, Jill Evans, David Hammerstein, Johannes Voggenhuber, Angelika Beer, Hélène Flautre, Cem Özdemir a Pierre Jonckheer
v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie
o situácii v pásme Gazy
SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PE 401.062/01   RC-B6-0066/2008
19. februára 2008
XML  PDF  WORD 
ktorý v súlade s článkom 103 ods. 4 rokovacieho poriadku predkladajú
– João de Deus Pinheiro, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Edward McMillan-Scott a Tokia Saïfi v mene Skupiny Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskych demokratov
– Pasqualina Napoletano, Thijs Berman, Véronique De Keyser, Richard Howitt, Jamila Madeira, Béatrice Patrie a Hannes Swoboda v mene Socialistickej skupiny v Európskom parlamente
– Annemie Neyts-Uyttebroeck, Philippe Morillon a Elizabeth Lynne v mene Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu
– Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Adam Bielan, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Eugenijus Maldeikis a Hanna Foltyn-Kubicka v mene Skupiny Únie za Európu národov
– Daniel Cohn-Bendit, Caroline Lucas, Margrete Auken, Jill Evans, David Hammerstein, Johannes Voggenhuber, Angelika Beer, Hélène Flautre, Cem Özdemir a Pierre Jonckheer v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie
– Francis Wurtz, Luisa Morgantini a Kyriacos Triantaphyllides v mene Konfederatívnej skupiny Európskej zjednotenej ľavice - Nordickej zelenej ľavice
a ktorý nahrádza návrhy týchto skupín:
– ALDE (B6‑0066/2008)
– UEN (B6‑0067/2008)
– Verts/ALE (B6‑0068/2008)
– PSE (B6‑0069/2008)
– PPE-DE (B6‑0071/2008)
– GUE/NGL (B6‑0072/2008)
o situácii v pásme Gaze
NÁVRH UZNESENIA
PE 401.060   B6-0064/2008
13. februára 2008
XML  PDF  WORD 
ktorý na základe vyhlásení Rady a Komisie
v súlade s článkom 103 ods. 2 rokovacieho poriadku
predkladajú Raül Romeva i Rueda a Angelika Beer
v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie
o Kódexe správania EÚ pri transfere zbraní – neprijatie spoločnej pozície Radou a nedosiahnutie zmeny kódexu na právne záväzný nástroj
SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PE 401.055/01   RC-B6-0063/2008
10. marca 2008
XML  PDF  WORD 
ktorý v súlade s článkom 103 ods. 4 rokovacieho poriadku predkladajú
– José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Stefano Zappalà, Karl von Wogau, Urszula Gacek a Tunne Kelam v mene Skupiny Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskych demokratov
– Ana Maria Gomes v mene Socialistickej skupiny v Európskom parlamente
– Annemie Neyts-Uyttebroeck v mene Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu
– Ģirts Valdis Kristovskis, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, a Ewa Tomaszewska v mene Skupiny Únie za Európu národov
– Raül Romeva i Rueda a Angelika Beer v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie
– Tobias Pflüger v mene Konfederatívnej skupiny Európskej zjednotenej ľavice - Nordickej zelenej ľavice
a ktorý nahrádza návrhy týchto skupín:
– ALDE (B6‑0063/2008)
– Verts/ALE (B6‑0064/2008)
– PPE-DE (B6‑0065/2008)
– UEN (B6‑0070/2008)
– GUE/NGL (B6‑0074/2008)
– PSE (B6‑0109/2008)
o Kódexe správania EÚ pri transfere zbraní – neprijatie spoločnej pozície Radou a nedosiahnutie zmeny kódexu na právne záväzný nástroj
NÁVRH UZNESENIA
PE 401.030   B6-0049/2008
23. januára 2008
XML  PDF  WORD 
na ukončenie rozpravy o vyhláseniach vysokého predstaviteľa pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku a Komisie
v súlade s článkom 103 ods. 2 rokovacieho poriadku
predkladajú Angelika Beer, Monica Frassoni, Hélène Flautre a Cem Özdemir
v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie
o Iráne
SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PE 398.200/01   RC-B6-0518/2007
12. decembra 2007
XML  PDF  WORD 
ktorý v súlade s článkom 103 ods. 4 rokovacieho poriadku predkladajú
– Karl von Wogau, Geoffrey Van Orden, Stefano Zappalà v mene Skupiny Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskych demokratov
– Josep Borrell Fontelles, Alain Hutchinson, Ana Maria Gomes, Glenys Kinnock, Thijs Berman, Luis Yañez-Barnuevo García v mene Socialistickej skupiny v Európskom parlamente
– Marios Matsakis, Annemie Neyts-Uyttebroeck v mene Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu
– Ryszard Czarnecki, Ģirts Valdis Kristovskis v mene Skupiny Únie za Európu národov
– Angelika Beer, Raül Romeva i Rueda, Frithjof Schmidt v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie
– Luisa Morgantini, Tobias Pflüger, Adamos Adamou, Kyriacos Triantaphyllides, Gabriele Zimmer, André Brie v mene Konfederatívnej skupiny Európskej zjednotenej ľavice - Nordickej zelenej ľavice
a ktorý nahrádza návrhy týchto skupín:
– Verts/ALE (B6‑0518/2007)
– PPE-DE (B6‑0520/2007)
– PSE (B6‑0521/2007)
– GUE/NGL (B6‑0522/2007)
– UEN (B6‑0523/2007)
– ALDE (B6‑0524/2007)
k 10. výročiu Ottawského dohovoru z roku 1997 o všeobecnom a úplnom zákaze výroby, používania, uskladňovania a transferu protipechotných mín a o ich zničení
NÁVRH UZNESENIA
PE 398.200   B6-0518/2007
10. decembra 2007
XML  PDF  WORD 
ktorý na základe vyhlásenia Komisie
v súlade s článkom 103 ods. 2 rokovacieho poriadku
predkladajú Angelika Beer, Raül Romeva i Rueda a Frithjof Schmidt
v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie
o 10. výročí Ottawského dohovoru o zákaze používania, skladovania, výroby a prevozu protipechotných mín a o ich zničení z roku 1997
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Právne oznámenie