Návrhy uznesenia
Výsledky: 119 pre výraz(y): "6. volebné obdobie, Beer Angelika"  
Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
NÁVRH UZNESENIA
PE 396.093   B6-0439/2007
7. novembra 2007
XML  PDF  WORD 
ktorý na základe vyhlásení Rady a Komisie
v súlade s článkom 103 ods. 2 rokovacieho poriadku
predkladajú Daniel Cohn-Bendit, Bart Staes, Milan Horáček, Hélène Flautre, Marie Anne Isler Béguin a Angelika Beer
v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie
o záveroch 20. samitu EÚ – Rusko, ktorý sa uskutočnil 26. októbra 2007 v Mafre
NÁVRH UZNESENIA
PE 396.066   B6-0429/2007
23. októbra 2007
XML  PDF  WORD 
ktorý na základe otázok na ústne zodpovedanie B6‑0319/2007 a B6-320/2007
v súlade s článkom 108 ods. 5 rokovacieho poriadku
predkladajú Karl von Wogau, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra a Stefano Zappalà, v mene Skupiny Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskych demokratov
Josep Borrell Fontelles, Ana Maria Gomes a Alain Hutchinson v mene Socialistickej skupiny v Európskom parlamente
Annemie Neyts-Uyttebroeck a Elizabeth Lynne v mene Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu
Ryszard Czarnecki, Adam Bielan a Ģirts Valdis Kristovskis v mene Skupiny Únie za Európu národov
Angelika Beer, Frithjof Schmidt a Raül Romeva i Rueda v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie
André Brie, Tobias Pflüger, Gabriele Zimmer, Luisa Morgantini, Kyriacos Triantaphyllides, Esko Seppänen a Erik Meijer v mene Konfederatívnej skupiny Európskej zjednotenej ľavice - Nordickej zelenej ľavice
o „Zmluve o celosvetovom zákaze všetkej kazetovej munície“
NÁVRH UZNESENIA
PE 396.065   B6-0428/2007
23. októbra 2007
XML  PDF  WORD 
ktorý na základe vyhlásení Rady a Komisie
v súlade s článkom 103 ods. 2 rokovacieho poriadku
predkladajú Daniel Cohn-Bendit, Bart Staes, Milan Horáček, Marie Anne Isler Béguin, Angelika Beer a Hélène Flautre
v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie
o prípravách na 10. samit EÚ – Rusko, ktorý sa uskutoční 26. októbra 2007 v Mafre
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 396.055   B6-0418/2007
23 October 2007
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Angelika Beer, Monica Frassoni
on behalf of the Verts/ALE Group
on Iran
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 396.053   B6-0416/2007
23 October 2007
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Frithjof Schmidt, Margrete Auken, Marie-Hélène Aubert, Raül Romeva i Rueda, Angelika Beer
on behalf of the Verts/ALE Group
on the assassination of Peacekeepers of the African Union (AU) in Sudan
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PE 396.045/01   RC-B6-0408/2007
24. októbra 2007
XML  PDF  WORD 
ktorý v súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku predkladajú
– Jürgen Schröder, José Ribeiro e Castro, Laima Liucija Andrikienė, Colm Burke, Charles Tannock, Eija-Riitta Korhola a Mario Mauro v mene Skupiny Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskych demokratov
– Alain Hutchinson, Josep Borrell Fontelles a Pasqualina Napoletano v mene Socialistickej skupiny v Európskom parlamente
– Thierry Cornillet a Marios Matsakis v mene Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu
– Marek Aleksander Czarnecki a Adam Bielan v mene Skupiny Únie za Európu národov
– Frithjof Schmidt, Margrete Auken, Marie-Hélène Aubert, Raül Romeva i Rueda a Angelika Beer v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie
– Cristobal Montoro Romero v mene Konfederatívnej skupiny Európskej zjednotenej ľavice - Nordickej zelenej ľavice
a ktorý nahrádza návrhy týchto skupín:
– ALDE (B6‑0408/2007)
– PSE (B6‑0411/2007)
– GUE/NGL (B6‑0413)
– UEN (B6‑0415)
– Verts/ALE (B6‑0416)
– PPE-DE (B6‑0421)
o Sudáne
SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PE 396.043/01   RC-B6-0406/2007
24. októbra 2007
XML  PDF  WORD 
ktorý v súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku predkladajú
– Michael Gahler, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola a Tadeusz Zwiefka v mene Skupiny Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskych demokratov
– Pasqualina Napoletano, Christa Prets, Paulo Casaca a Elena Valenciano Martínez-Orozco v mene Socialistickej skupiny v Európskom parlamente
– Frédérique Ries, Marco Cappato, Marco Pannella, Marios Matsakis a Jean-Marie Cavada v mene Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu
– Mieczysław Edmund Janowski, Konrad Szymański, Mogens N.J. Camre, Ryszard Czarnecki a Adam Bielan v mene Skupiny Únie za Európu národov
– Angelika Beer v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie
– Vittorio Agnoletto v mene Konfederatívnej skupiny Európskej zjednotenej ľavice - Nordickej zelenej ľavice
a ktorý nahrádza návrhy týchto skupín:
– UEN (B6‑0406/2007)
– ALDE (B6‑00407/2007)
– PSE (B6‑0410/2007)
– GUE/NGL (B6‑0412/2007)
– Verts/ALE (B6‑0478/2007)
– PPE-DE (B6‑0419/2007)
o Iráne
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 393.018   B6-0303/2007
10 July 2007
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Angelika Beer, Joost Lagendijk, Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre,
on behalf of the Verts/ALE Group
on the situation of Iraqi refugees and internally displaced persons
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PE 391.147/RC.1   RC-B6-0268/2007
11. júla 2007
XML  PDF  WORD 
ktorý v súlade s článkom 103 ods. 4 rokovacieho poriadku predkladajú
– Joseph Daul, Patrick Gaubert, Elmar Brok, Charles Tannock, Tokia Saïfi, Francisco José Millán Mon, Michael Gahler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, João de Deus Pinheiro, Jana Hybášková v mene Skupiny Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskych demokratov
– Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser, Hannes Swoboda v mene Socialistickej skupiny v Európskom parlamente
– Annemie Neyts-Uyttebroeck v mene Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu
– Cristiana Muscardini, Brian Crowley, Hanna Foltyn-Kubicka, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki v mene Skupiny Únie za Európu národov
– Caroline Lucas, Jill Evans, David Hammerstein, Johannes Voggenhuber, Angelika Beer, Pierre Jonckheer, Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie
– Luisa Morgantini, André Brie v mene Konfederatívnej skupiny Európskej zjednotenej ľavice - Nordickej zelenej ľavice
a ktorý nahrádza návrhy týchto skupín:
– PPE-DE (B6‑0268/2007)
– ALDE (B6‑0270/2007)
– UEN (B6‑0272/2007)
– PSE (B6‑0273/2007)
– Verts/ALE (B6‑0274/2007)
– GUE/NGL (B6‑0275/2007)
o Blízkom východe
NÁVRH UZNESENIA
PE 391.067   B6-0240/2007
13. júna 2007
XML  PDF  WORD 
ktorý na základe vyhlásení Rady a Komisie
v súlade s článkom 103 ods. 2 rokovacieho poriadku
predkladajú Margrete Auken, Jill Evans, David Hammerstein, Johannes Voggenhuber, Angelika Beer a Pierre Jonckheer
v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie
k situácii na Blízkom východe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Právne oznámenie