Predlogi resolucije
Rezultati: 119 za besede: "6. mandat, Beer Angelika"  
Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 423.192   B6-0276/2009
5 May 2009
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Angelika Beer
on behalf of the Verts/ALE Group
on Iran, notably the case of Roxana Saberi
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE
PE 423.186/01   RC-B6-0270/2009
6. maja 2009
XML  PDF  WORD 
v skladu s členom 115(5) poslovnika, ki ga predlagajo:
– Edward McMillan-Scott, Michael Gahler, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė in Charles Tannock v imenu skupine PPE-DE
– Pasqualina Napoletano v imenu skupine PSE
– Marios Matsakis, Jules Maaten, Marco Cappato in Toomas Savi v imenu skupine ALDE
– Cristiana Muscardini in Mogens Camre v imenu skupine UEN
– Angelika Beer v imenu skupine Verts/ALE
– Luisa Morgantini v imenu skupine GUE/NGL
in ki nadomesti predloge naslednjih političnih skupin:
– PPE-DE (B6‑0270/2009)
– GUE/NGL (B6‑0274/2009)
– Verts/ALE (B6‑0276/2009)
– PSE (B6‑0277/2009)
– ALDE (B6‑0279/2009)
– UEN (B6‑0282/2009)
o Iranu – primer Roxane Saberi
PREDLOG RESOLUCIJE
PE 423.132   B6-0249/2009
21. aprila 2009
XML  PDF  WORD 
z zahtevo za vključitev razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države v dnevni red
v skladu s členom 115 poslovnika,
ki ga predlagata Angelika Beer in Cem Özdemir
v imenu skupine Verts/ALE
o humanitarnih razmerah oseb, nastanjenih v taboru v Ašrafu
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 423.123   B6-0200/2009
22 April 2009
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Raül Romeva i Rueda, Angelika Beer
on behalf of the Verts/ALE Group
on the new sharia family law in Afghanistan
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE
PE 423.120/01   RC-B6-0197/2009
23. aprila 2009
XML  PDF  WORD 
v skladu s členom 115(5) poslovnika, ki ga predlagajo:
– Nicole Fontaine, Esther De Lange, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė in Bernd Posselt v imenu skupine PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes in Emilio Menéndez del Valle v imenu skupine PSE
– Marco Cappato, Marios Matsakis, Toomas Savi in Marielle De Sarnez v imenu skupine ALDE
– Adam Bielan, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska in Hanna Foltyn-Kubicka v imenu skupine UEN
– Raül Romeva i Rueda in Angelika Beer v imenu skupine Verts/ALE
– André Brie, Vittorio Agnoletto in Luisa Morgantini v imenu skupine GUE/NGL
in ki nadomesti predloge naslednjih političnih skupin:
– UEN (B6‑0197/2009)
– PSE (B6‑0198/2009)
– PPE-DE (B6‑0199/2009)
– Verts/ALE (B6‑0200/2009)
– GUE/NGL (B6‑0241/2009)
– ALDE (B6‑0252/2009)
o pravicah žensk v Afganistanu
PREDLOG RESOLUCIJE
PE 416.179   B6-0054/2009
12. januarja 2009
XML  PDF  WORD 
k izjavi Sveta in Komisije
v skladu s členom 103(2) poslovnika,
ki ga predlagajo Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, David Hammerstein, Hélène Flautre, Caroline Lucas, Margrete Auken, Jill Evans, Angelika Beer in Cem Özdemir
v imenu skupine Verts/ALE
o sporu v Gazi
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 416.165   B6-0040/2009
13 January 2009
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Angelika Beer, Monica Frassoni, Hélène Flautre, Jean Lambert
on behalf of the Verts/ALE Group
on Iran
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE
PE 416.161/01   RC-B6-0036/2009
14. januarja 2009
XML  PDF  WORD 
v skladu s členom 115(5) poslovnika, ki ga predlagajo:
– Michael Gahler, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola in Tunne Kelam v imenu skupine PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda in Christa Prets v imenu skupine PSE
– Marios Matsakis in Frédérique Ries v imenu skupine ALDE
– Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Antonio Mussa, Adam Bielan in Ryszard Czarnecki v imenu skupine UEN
– Angelika Beer, Jean Lambert, Monica Frassoni in Hélène Flautre v imenu skupine Verts/ALE
– Eva-Britt Svensson in Luisa Morgantini v imenu skupine GUE/NGL
in ki nadomesti predloge naslednjih političnih skupin:
– ALDE (B6‑0036/2009)
– PSE (B6‑0039/2009)
– Verts/ALE (B6‑0040/2009)
– PPE-DE (B6‑0041/2009)
– UEN (B6‑0049/2009)
– GUE/NGL (B6‑0052/2009)
o Iranu – zadeva Širin Ebadi
PREDLOG RESOLUCIJE
PE 416.150   B6-0027/2009
7. januarja 2009
XML  PDF  WORD 
k izjavi Sveta in Komisije
v skladu s členom 103(2) poslovnika,
ki ga predlagajo Daniel Cohn-Bendit, Gisela Kallenbach, Angelika Beer, Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir, Sepp Kusstatscher in Joost Lagendijk
v imenu skupine Verts/ALE
o razglasitvi 11. julija za evropski dan spomina na žrtve genocida v Srebrenici 11. julija 1995
PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE
PE 416.145/01   RC-B6-0022/2009
12. januarja 2009
XML  PDF  WORD 
v skladu s členom 103(4) poslovnika, ki ga predlagajo:
– Doris Pack v imenu skupine PPE-DE
– Hannes Swoboda in Jan Marinus Wiersma v imenu skupine PSE
– Diana Wallis in Jelko Kacin v imenu skupine ALDE
– Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Ewa Tomaszewska, Salvatore Tatarella, Hanna Foltyn-Kubicka in Mieczysław Edmund Janowski v imenu skupine UEN
– Daniel Cohn-Bendit, Gisela Kallenbach, Angelika Beer, Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir, Sepp Kusstatscher in Joost Lagendijk v imenu skupine Verts/ALE
– Erik Meijer in Roberto Musacchio v imenu skupine GUE/NGL
in ki nadomesti predloge naslednjih političnih skupin:
– PPE-DE (B6‑0022/2009)
– PSE (B6‑0023/2009)
– ALDE (B6‑0024/2009)
– UEN (B6‑0025/2009)
– GUE/NGL (B6‑0026/2009)
– Verts/ALE (B6‑0027/2009)
on Srebrenica
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pravno obvestilo