Förslag till resolution
119 träff(ar) för "6:e valperioden, Beer Angelika"  
Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 357.379/RC.1   RC-B6-0300/2005
11 maj 2005
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artikel 108.5 i arbetsordningen från
– Michael Gahler, Mario Mauro, Nirj Deva, Maria Martens, Horst Schnellhardt, Ursula Stenzel och Charles Tannock för PPE-DE-gruppen
– Miguel Angel Martínez Martínez, Marie-Arlette Carlotti och Glenys Kinnock för PSE-gruppen
– Fiona Hall, Lapo Pistelli och Johan Van Hecke för ALDE-gruppen
– Marie-Hélène Aubert, Margrete Auken och Angelika Beer för Verts/ALE‑gruppen
– Luisa Morgantini för GUE/NGL-gruppen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
– PSE (B6‑0300/2005)
– Verts/ALE (B6‑0301/2005)
– GUE/NGL (B6‑0302/2005)
– PPE-DE (B6‑0303/2005)
– ALDE (B6‑0305/2005)
om Sudan
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 356.341   B6-0185/2005
2 mars 2005
XML  PDF  WORD 
till följd av uttalandena av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
från Angelika Beer, Monica Frassoni, Caroline Lucas, Jillian Evans, Jean Lambert, Marie-Hélène Aubert och Raül Romeva i Rueda
för Verts/ALE-gruppen
om konferensen för översyn av icke-spridningsavtalet 2005 – kärnvapen i Nordkorea och Iran
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 356.323/RC.1   RC-B6-0148/2005
8 mars 2005
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artikel 103.4 i arbetsordningen från
– Bogdan Adam Klich, Elmar Brok, Karl von Wogau och Armin Laschet för PPE-DE-gruppen
– Jan Marinus Wiersma, Glyn Ford och Ana Maria Gomes för PSE-gruppen
– Annemie Neyts-Uyttebroeck, István Szent-Iványi och Alexander Lambsdorff för ALDE-gruppen
– Jean Lambert och Angelika Beer för Verts/ALE-gruppen
– André Brie och Tobias Pflüger för GUE/NGL-gruppen
– x, för UEN-gruppen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
– PSE (B6‑0148/2005)
– ALDE (B6‑0152/2005)
– PPE-DE (B6‑0153/2005)
– UEN (B6‑0174/2005)
– GUE/NGL (B6‑0182/2005)
– Verts/ALE (B6‑0185/2005)
om konferensen för översyn av icke-spridningsavtalet 2005 – kärnvapen i Nordkorea och Iran
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 353.022   B6-0058/2005
10 January 2005
XML  PDF  WORD 
Pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Angelika Beer, Monica Frassoni, Daniel Cohn-Bendit, Joost Lagendijk and Hélène Flautre on behalf of the Green/EFA Group
on human rights violations in Iran
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 353.000/RC.1   RC-B6-0036/2005
12 januari 2005
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artikel 115.5, i arbetsordningen från
– Michael Gahler, Bernd Posselt, Thomas Mann, Struan Stevenson och Alejo Vidal-Quadras Roca för PPE-DE-gruppen
– Christa Prets, Paulo Casaca och Jan Marinus Wiersma för PSE-gruppen
– Cecilia Malmström och Alexander Nuno Alvaro för ALDE-gruppen
– Angelika Beer och Monica Frassoni för Verts/ALE-gruppen
– André Brie och Giusto Catania för GUE/NGL-gruppen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
– ALDE (B6‑0036/2005)
– PPE-DE (B6‑0044/2005)
– PSE (B6‑0052/2005)
– GUE/NGL (B6‑0054/2005)
– Verts/ALE (B6‑0058/2005)
om Iran
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 352.997   B6-0033/2005
5 januari 2005
XML  PDF  WORD 
till följd av uttalandena av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
från Joost Lagendijk, Angelika Beer, Cem Özdemir och Kathalijne Maria Buitenweg
för Verts/ALE-gruppen
om de transatlantiska förbindelserna
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 350.925   B6-0200/2004
29 november 2004
XML  PDF  WORD 
till följd av ett uttalande av rådet
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
från Annemie Neyts-Uyttebroeck, Cecilia Malmström, Bronisław Geremek, Alexander Graf Lambsdorff, Jelko Kacin och Philippe Morillon
för ALDE-gruppen
om resultatet av presidentvalet i Ukraina
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 350.924   B6-0199/2004
29 november 2004
XML  PDF  WORD 
till följd av uttalandena av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
från Rebecca Harms, Elisabeth Schroedter, Daniel Marc Cohn-Bendit, Joost Lagendijk och Angelika Beer
för Verts/ALE-gruppen
om Ukraina
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 350.920/RC.1   RC-B6-0195/2004
30 november 2004
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artikel 103.4, i arbetsordningen från
– Jacek Emil Saryusz-Wolski, Charles Tannock, Jerzy Buzek, Tunne Kelam, Edward McMillan-Scott och Aldis Kušķis, för PPE-DE-gruppen
– Jan Marinus Wiersma, Marek Maciej Siwiec och Toomas Hendrik Ilves, för PSE-gruppen
– Cecilia Malmström och Jelko Kacin, för ALDE-gruppen
– Rebecca Harms, Elisabeth Schroedter, Daniel Marc Cohn-Bendit, Joost Lagendijk och Angelika Beer, för Verts/ALE-gruppen
– André Brie, Jonas Sjöstedt och Vittorio Emanuele Agnoletto, för GUE/NGL‑gruppen
– Cristiana Muscardini, Michał Tomasz Kamiński, Anna Elzbieta Fotyga, Konrad Szymański och Guntars Krasts, för UEN-gruppen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
– GUE/NGL (B6‑0195/2004)
– UEN (B6‑0196/2004)
– Verts/ALE (B6‑0199/2004)
– ALDE (B6‑0200/2004)
– PSE (B6‑0201/2004)
– PPE-DE (B6‑0202/2004)
om Ukraina
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 350.841   B6-0116/2004
21 October 2004
XML  PDF  WORD 
Pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Angelika Beer, Monica Frassoni, Daniel Cohn-Bendit, Joost Lagendijk and Hélène Flautre on behalf of the Green/EFA Group
on human rights violations in Iran
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rättsligt meddelande