Förslag till resolution
119 träff(ar) för "6:e valperioden, Beer Angelika"  
Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 350.836   B6-0111/2004
25 October 2004
XML  PDF  WORD 
Pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Frithjof Schmidt, Joost Lagendijk, Marie-Hélène Aubert, Bernat Joan y Mari, Raúl Roveva, and Angelika Beer on behalf of the Green/EFA Group
on Cluster munitions
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 350.833/RC.1   RC-B6-0108/2004
27 oktober 2004
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artikel 115.5, i arbetsordningen från
– Pasqualina Napoletano, Margrietus J. van den Berg och Miguel Angel Martínez Martínez, för PSE-gruppen
– Johan Van Hecke och Jelko Kacin, för ALDE-gruppen
– Frithjof Schmidt, Joost Lagendijk, Marie-Hélène Aubert, Bernat Joan i Mari, Raül Romeva i Rueda och Angelika Beer, för Verts/ALE-gruppen
– Luisa Morgantini och André Brie, för GUE/NGL-gruppen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
– PSE (B6‑0108/2004)
– Verts/ALE (B6‑0111/2004)
– ALDE (B6‑0112/2004)
– GUE/NGL (B6‑0120/2004)
om multipelbomber
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 350.832/RC.1   RC-B6-0107/2004
27 oktober 2004
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artikel 115.5, i arbetsordningen från
– Michael Gahler och Bernd Posselt, för PPE-DE-gruppen
– Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser och Paulo Casaca, för PSE‑gruppen
– Cecilia Malmström och Johan Van Hecke, för ALDE-gruppen
– Angelika Beer, Monica Frassoni, Daniel Marc Cohn-Bendit, Joost Lagendijk och Hélène Flautre, för Verts/ALE-gruppen
– Eva-Britt Svensson, Giusto Catania, André Brie och Umberto Guidoni, för GUE/NGL-gruppen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
– PSE (B6‑0107/2004)
– ALDE (B6‑0113/2004)
– Verts/ALE (B6‑0116/2004)
– PPE-DE (B6‑0118/2004)
– GUE/NGL (B6‑0121/2004)
om Iran
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 350.828   B6-0103/2004
25 oktober 2004
XML  PDF  WORD 
till följd av uttalandena av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
från Elisabeth Schroedter, Joost Lagendijk, Angelika Beer och Rebecca Harms
för Verts/ALE-gruppen
om de kommande presidentvalen i Ukraina
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 350.820/RC.1   RC-B6-0095/2004
27 oktober 2004
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artikel 103.4, i arbetsordningen från
– Charles Tannock, Bogdan Adam Klich, Rihards Pīks och Ari Vatanen, för PPE-DE-gruppen
– Jan Marinus Wiersma och Marek Maciej Siwiec, för PSE-gruppen
– Cecilia Malmström och Janusz Onyszkiewicz, för ALDE-gruppen
– Elisabeth Schroedter, Joost Lagendijk, Angelika Beer, Rebecca Harms och Milan Horáček, för Verts/ALE-gruppen
– Vittorio Emanuele Agnoletto och André Brie, för GUE/NGL-gruppen
– Anna Elzbieta Fotyga, Guntars Krasts och Konrad Krzysztof Szymański, för UEN-gruppen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
– PPE-DE (B6‑0095/2004)
– ALDE (B6‑0096/2004)
– PSE (B6‑0102/2004)
– Verts/ALE (B6‑0103/2004)
– GUE/NGL (B6‑0106/2004)
– UEN (B6‑0106/2004)
om det kommande presidentvalet i Ukraina
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 347.476   B6-0062/2004
13 September 2004
XML  PDF  WORD 
tabled for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Joost Lagendijk, Angelika Beer, Gisela Kallembach, Raul Romeva and Tatjana Zdanoka
On behalf of the Green/EFA Group in the EP
On violence against minorities in Serbia
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 347.457   B6-0043/2004
13 september 2004
XML  PDF  WORD 
till följd av rådets och kommissionens uttalanden
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
från Monica Frassoni, Daniel Marc Cohn-Bendit, Angelika Beer och Joost Lagendijk
för Verts/ALE-gruppen
om Irak
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 347.442/RC.1   RC-B6-0028/2004
14 september 2004
XML  PDF  WORD 
ingivet i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen av
– Hans-Gert Poettering, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Antonio Tajani, João de Deus Pinheiro och Charles Tannock för PPE-DE-gruppen
– Pasqualina Napoletano och Véronique De Keyser, för PSE-gruppen
– Cecilia Malmström och Annemie Neyts-Uyttebroeck för ALDE/ADLE‑gruppen
– Monica Frassoni, Daniel Marc Cohn-Bendit, Angelika Beer och Joost Lagendijk, för Verts/ALE-gruppen
– Cristiana Muscardini och Anna Elzbieta Fotyga för UEN-gruppen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
– ALDE/ADLE (B6‑0028/2004),
– PSE (B6‑0031/2004),
– GUE/NGL (B6‑0032/2004),
– PPE-DE (B6‑0033/2004),
– UEN (B6‑0034/2004),
– Verts/ALE (B6‑0043/2004),
om situationen i Irak
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 344.839   B6-0003/2004
26 juli 2004
XML  PDF  WORD 
ingivet i enlighet med artikel 113 i arbetsordningen
från av Giulietto Chiesa, Lilli Gruber, Michele Santoro, Vittorio Agnoletto, Angelika Beer, Fausto Bertinotti, Kathalyne Buitenweg, Giusto Catania, Luigi Cocilovo, Daniel Cohn-Bendit, Paola Costa, Massimo D'Alema, Antonio Di Pietro, Monica Frassoni, Michael Cramer, Ana Gomes, Benoit Hamon, Rebecca Harms, Gisela Kallenbach, Sepp Kusstatscher, Eva Lichtenberger, Enrico Letta, Luisa Morgantini, Roberto Musacchio, Pasqualina Napoletano, Cem Özdemir, Lapo Pistelli, Vittorio Prodi, Marco Rizzo, Martine Roure, Martin Schulz, Paul Van Buitenen, Johannes Voggenhuber, Graham Watson och Francis Wurtz
om ett lagstiftningsförslag om mångfalden i medierna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rättsligt meddelande