Förslag till resolution
119 träff(ar) för "6:e valperioden, Beer Angelika"  
Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 401.480/01   RC-B6-0179/2008
23 april 2008
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen från
– Michael Gahler, Charles Tannock, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Urszula Gacek och Jana Hybášková, för PPE-DE-gruppen
– Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda och Paulo Casaca, för PSE-gruppen
– Marios Matsakis och Marielle De Sarnez, för ALDE-gruppen
– Roberta Angelilli och Cristiana Muscardini, för UEN-gruppen
– Angelika Beer och Raül Romeva i Rueda, för Verts/ALE-gruppen
– Umberto Guidoni, för GUE/NGL-gruppen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
– PSE (B6‑0179/2008)
– GUE/NGL (B6‑0182/2008)
– PPE-DE (B6‑0184/2008)
– UEN (B6‑0194/2008)
– ALDE (B6‑0200/2008)
– Verts/ALE (B6‑0206/2008)
om Iran
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 401.126/01   RC-B6-0112/2008
12 mars 2008
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen från
– Nickolay Mladenov, Thomas Mann, Guido Podestà, Nicole Fontaine, Eija‑Riitta Korhola och Ivo Belet, för PPE-DE-gruppen
– Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Robert Evans, Elena Valenciano Martínez-Orozco och Emilio Menéndez del Valle, för PSE-gruppen
– Jules Maaten, Marco Cappato, Marios Matsakis och Marielle De Sarnez, för ALDE-gruppen
– Adam Bielan, Ewa Tomaszewska och Konrad Szymański, för UEN-gruppen
– Angelika Beer, Joost Lagendijk och Hélène Flautre, för Verts/ALE-gruppen
– Francis Wurtz och André Brie, för GUE/NGL-gruppen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
– Verts/ALE (B6‑0112/2008)
– PPE-DE (B6‑0115/2008)
– UEN (B6‑0116/2008)
– PSE (B6‑0118/2008)
– GUE/NGL (B6‑0123/2008)
– ALDE (B6‑0125/2008)
om fallet med den afghanske journalisten Perwiz Kambakhsh
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 401.126   B6-0112/2008
11 March 2008
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Angelika Beer, Joost Lagendijk, Hélène Flautre
on behalf of the Verts/ALE Group
on Afghanistan
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 401.064   B6-0068/2008
13 februari 2008
XML  PDF  WORD 
till följd av uttalanden av den höge representanten för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och kommissionen
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
från Daniel Cohn-Bendit, Caroline Lucas, Margrete Auken, Jill Evans, David Hammerstein, Johannes Voggenhuber, Angelika Beer, Hélène Flautre, Cem Özdemir och Pierre Jonckheer
för Verts/ALE-gruppen
om situationen i Gazaremsan
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 401.062/01   RC-B6-0066/2008
19 februari 2008
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artikel 103.4 i arbetsordningen från
– João de Deus Pinheiro, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Edward McMillan-Scott och Tokia Saïfi, för PPE-DE-gruppen
– Pasqualina Napoletano, Thijs Berman, Véronique De Keyser, Richard Howitt, Jamila Madeira, Béatrice Patrie och Hannes Swoboda, för PSE-gruppen
– Annemie Neyts-Uyttebroeck, Philippe Morillon och Elizabeth Lynne, för ALDE-gruppen
– Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Adam Bielan, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Eugenijus Maldeikis och Hanna Foltyn-Kubicka, för UEN-gruppen
– Daniel Cohn-Bendit, Caroline Lucas, Margrete Auken, Jill Evans, David Hammerstein, Johannes Voggenhuber, Angelika Beer, Hélène Flautre, Cem Özdemir och Pierre Jonckheer, för Verts/ALE-gruppen
– Francis Wurtz, Luisa Morgantini och Kyriacos Triantaphyllides, för GUE/NGL-gruppen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
– ALDE (B6‑0066/2008)
– UEN (B6‑0067/2008)
– Verts/ALE (B6‑0068/2008)
– PSE (B6‑0069/2008)
– PPE-DE (B6‑0071/2008)
– GUE/NGL (B6‑0072/2008)
om situationen i Gazaremsan
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 401.060   B6-0064/2008
13 februari 2008
XML  PDF  WORD 
till följd av uttalandena av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
från Raül Romeva i Rueda och Angelika Beer
för Verts/ALE-gruppen
om EU:s uppförandekod för vapenöverföringar – rådets misslyckande med att anta den gemensamma ståndpunkten och omvandla den till ett rättsligt bindande instrument
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 401.055/01   RC-B6-0063/2008
10 mars 2008
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artikel 103.4 i arbetsordningen från
– José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Stefano Zappalà, Karl von Wogau, Urszula Gacek och Tunne Kelam, för PPE-DE-gruppen
– Ana Maria Gomes, för PSE-gruppen
– Annemie Neyts-Uyttebroeck, för ALDE-gruppen
– Ģirts Valdis Kristovskis, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka och Ewa Tomaszewska, för UEN-gruppen
– Raül Romeva i Rueda och Angelika Beer, för Verts/ALE-gruppen
– Tobias Pflüger, för GUE/NGL-gruppen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
– ALDE (B6‑0063/2008)
– Verts/ALE (B6‑0064/2008)
– PPE-DE (B6‑0065/2008)
– UEN (B6‑0070/2008)
– GUE/NGL (B6‑0074/2008)
– PSE (B6‑0109/2008)
om EU:s uppförandekod för vapenöverföring – rådets misslyckande med att anta den gemensamma ståndpunkten och omvandla koden till ett rättsligt bindande instrument
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 401.030   B6-0049/2008
23 januari 2008
XML  PDF  WORD 
till följd av ett uttalande av den höge representanten för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken samt kommissionen
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
från Angelika Beer, Monica Frassoni, Hélène Flautre och Cem Özdemir
för Verts/ALE-gruppen
om Iran
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 398.200/01   RC-B6-0518/2007
12 december 2007
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artikel 103.4 i arbetsordningen från
– Karl von Wogau, Geoffrey Van Orden och Stefano Zappalà, för PPE‑DE‑gruppen
– Josep Borrell Fontelles, Alain Hutchinson, Ana Maria Gomes, Glenys Kinnock, Thijs Berman och Luis Yañez-Barnuevo García, för PSE-gruppen
– Marios Matsakis och Annemie Neyts-Uyttebroeck, för ALDE-gruppen
– Ryszard Czarnecki och Ģirts Valdis Kristovskis, för UEN-gruppen
– Angelika Beer, Raül Romeva i Rueda och Frithjof Schmidt, för Verts/ALE‑gruppen
– Luisa Morgantini, Tobias Pflüger, Adamos Adamou, Kyriacos Triantaphyllides, Gabriele Zimmer och André Brie, för GUE/NGL-gruppen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
– Verts/ALE (B6‑0518/2007)
– PPE-DE (B6‑0520/2007)
– PSE (B6‑0521/2007)
– GUE/NGL (B6‑0522/2007)
– UEN (B6‑0523/2007)
– ALDE (B6‑0524/2007)
om Europaparlamentets resolution om tioårsdagen av Ottawakonventionen från 1997 om förbud mot användning, lagring, produktion och överföring av antipersonella minor (truppminor) samt om deras förstöring
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 398.200   B6-0518/2007
10 december 2007
XML  PDF  WORD 
till följd av ett uttalande av kommissionen
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
från Angelika Beer, Raül Romeva i Rueda och Frithjof Schmidt
för Verts/ALE-gruppen
om Europaparlamentets resolution om tioårsdagen av Ottawakonventionen från 1997 om förbud mot användning, lagring, produktion och överföring av antipersonella minor (truppminor) samt om deras förstöring
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rättsligt meddelande