Forslag til beslutning
3 søgeresultat(er) for "6. valgperiode, Belet Ivo"  
FORSLAG TIL BESLUTNING
PE 420.440   B6-0153/2009
18. marts 2009
XML  PDF  WORD 
på baggrund af Kommissionens redegørelse
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2
af Werner Langen, Giles Chichester, Stefano Zappalà, Amalia Sartori og Ivo Belet
for PPE-DE-Gruppen
om fremtiden for automobilindustrien
FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PE 420.438/01   RC-B6-0152/2009
23. marts 2009
XML  PDF  WORD 
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 4, af
– Werner Langen, Giles Chichester, Stefano Zappalà, Amalia Sartori og Ivo Belet for PPE-DE-Gruppen
– Martin Schulz og Robert Goebbels for PSE-Gruppen
– Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek, Patrizia Toia og Anne Laperrouze for ALDE-Gruppen
– Ewa Tomaszewska, Adam Bielan, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Mario Borghezio, Antonio Mussa og Mieczysław Edmund Janowski for UEN-Gruppen
til erstatning af beslutningsforslag af:
– UEN (B6‑0152/2009)
– PPE-DE (B6‑0153/2009)
– ALDE (B6‑0154/2009)
– PSE (B6‑0155/2009)
om fremtiden for automobilindustrien
FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PE 401.126/01   RC-B6-0112/2008
12. marts 2008
XML  PDF  WORD 
jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5, af
– Nickolay Mladenov, Thomas Mann, Guido Podestà, Nicole Fontaine, Eija-Riitta Korhola og Ivo Belet for PPE-DE-Gruppen
– Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Robert Evans, Elena Valenciano Martínez-Orozco og Emilio Menéndez del Valle for PSE-Gruppen
– Jules Maaten, Marco Cappato, Marios Matsakis og Marielle De Sarnez for ALDE-Gruppen
– Adam Bielan, Ewa Tomaszewska og Konrad Szymański for UEN-Gruppen
– Angelika Beer, Joost Lagendijk og Hélène Flautre for Verts/ALE-Gruppen
– Francis Wurtz og André Brie for GUE/NGL-Gruppen
til erstatning af beslutningsforslag af:
– Verts/ALE (B6‑0112/2008)
– PPE-DE (B6‑0115/2008)
– UEN (B6‑0116/2008)
– PSE (B6‑0118/2008)
– GUE/NGL (B6‑0123/2008)
– ALDE (B6‑0125/2008)
om sagen om den afghanske journalist Perwiz Kambakhsh
Juridisk meddelelse