Päätöslauselmaesitykset
3 osumaa haulle "6. vaalikausi, Belet Ivo"  
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 420.440   B6-0153/2009
18. maaliskuuta 2009
XML  PDF  WORD 
komission julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Werner Langen, Giles Chichester, Stefano Zappalà, Amalia Sartori ja Ivo Belet
PPE-DE-ryhmän puolesta
autoteollisuuden tulevaisuudesta
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 420.438/01   RC-B6-0152/2009
23. maaliskuuta 2009
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 103 artiklan 4 kohdan mukaisesti
– Werner Langen, Giles Chichester, Stefano Zappalà, Amalia Sartori ja Ivo Belet PPE-DE-ryhmän puolesta
– Martin Schulz ja Robert Goebbels PSE-ryhmän puolesta
– Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek, Patrizia Toia ja Anne Laperrouze ALDE-ryhmän puolesta
– Ewa Tomaszewska, Adam Bielan, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Mario Borghezio, Antonio Mussa ja Mieczysław Edmund Janowski UEN-ryhmän puolesta
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
– UEN (B6‑0152/2009)
– PPE-DE (B6‑0153/2009)
– ALDE (B6‑0154/2009)
– PSE (B6‑0155/2009)
autoteollisuuden tulevaisuudesta
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 401.126/01   RC-B6-0112/2008
12. maaliskuuta 2008
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti
– Nickolay Mladenov, Thomas Mann, Guido Podestà, Nicole Fontaine, Eija-Riitta Korhola ja Ivo Belet PPE-DE-ryhmän puolesta
– Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Robert Evans, Elena Valenciano Martínez-Orozco ja Emilio Menéndez del Valle PSE-ryhmän puolesta
– Jules Maaten, Marco Cappato, Marios Matsakis ja Marielle De Sarnez ALDE-ryhmän puolesta
– Adam Bielan, Ewa Tomaszewska ja Konrad Szymański UEN-ryhmän puolesta
– Angelika Beer, Joost Lagendijk ja Hélène Flautre Verts/ALE-ryhmän puolesta
– Francis Wurtz ja André Brie GUE/NGL-ryhmän puolesta
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
– Verts/ALE (B6‑0112/2008)
– PPE-DE (B6‑0115/2008)
– UEN (B6‑0116/2008)
– PSE (B6‑0118/2008)
– GUE/NGL (B6‑0123/2008)
– ALDE (B6‑0125/2008)
afganistanilaisen toimittajan Perwiz Kambakhshin tapauksesta
Oikeudellinen huomautus