Rezoliucijos pasiūlymai
Rezultatas (-ai) "3" žodžiui (-iams): "6-oji kadencija, Belet Ivo"  
PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 420.440   B6-0153/2009
2009 m. kovo 18 d.
XML  PDF  WORD 
siekiant baigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį
pateikė Werner Langen, Giles Chichester, Stefano Zappalà, Amalia Sartori ir Ivo Belet
PPE-DE frakcijos vardu
dėl Europos automobilių pramonės ateities
BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 420.438/01   RC-B6-0152/2009
2009 m. kovo 23 d.
XML  PDF  WORD 
pagal Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 4 dalį pateikė
– Werner Langen, Giles Chichester, Stefano Zappalà, Amalia Sartori ir Ivo Belet PPE-DE frakcijos vardu
– Martin Schulz ir Robert Goebbels PSE frakcijos vardu
– Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek, Patrizia Toia ir Anne Laperrouze ALDE frakcijos vardu
– Ewa Tomaszewska, Adam Bielan, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Mario Borghezio, Antonio Mussa ir Mieczysław Edmund Janowski UEN frakcijos vardu
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų:
– UEN (B6‑0152/2009)
– PPE-DE (B6‑0153/2009)
– ALDE (B6‑0154/2009)
– PSE (B6‑0155/2009)
dėl Europos automobilių pramonės ateities
BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 401.126/01   RC-B6-0112/2008
2008 m. kovo 12 d.
XML  PDF  WORD 
pagal Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį pateikė
– Nickolay Mladenov, Thomas Mann, Guido Podestà, Nicole Fontaine, Eija-Riitta Korhola ir Ivo Belet PPE-DE frakcijos vardu
– Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Robert Evans, Elena Valenciano Martínez-Orozco ir Emilio Menéndez del Valle PSE frakcijos vardu
– Jules Maaten, Marco Cappato, Marios Matsakis ir Marielle De Sarnez ALDE frakcijos vardu
– Adam Bielan, Ewa Tomaszewska ir Konrad Szymański UEN frakcijos vardu
– Angelika Beer, Joost Lagendijk ir Hélène Flautre Verts/ALE frakcijos vardu
– Francis Wurtz ir André Brie GUE/NGL frakcijos vardu
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų:
– Verts/ALE (B6‑0112/2008)
– PPE-DE (B6‑0115/2008)
– UEN (B6‑0116/2008)
– PSE (B6‑0118/2008)
– GUE/NGL (B6‑0123/2008)
– ALDE (B6‑0125/2008)
dėl Afganistano žurnalisto Perwizo Kambakhsho
Teisinis pranešimas