Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni
3 Riżultat/i misjub/a għal "il-6 mandat, Belet Ivo"  
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
PE 420.440   B6-0153/2009
18 ta' Marzu 2009
XML  PDF  WORD 
imressqa biex jingħalaq id-dibattitu dwar id-dikjarazzjoni mill-Kummissjoni
skont l-Artikolu 103(2) tar-Regoli ta' Proċedura
minn Werner Langen, Giles Chichester, Stefano Zappalà, Amalia Sartori u Ivo Belet
f’isem il-Grupp PPE-DE
dwar il-futur tal-industrija tal-karozzi
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA
PE 420.438/01   RC-B6-0152/2009
23 ta' Marzu 2009
XML  PDF  WORD 
imressqa skont l-Artikolu 103(4) tar-Regoli ta' Proċedura minn
– Werner Langen, Giles Chichester, Stefano Zappalà, Amalia Sartori u Ivo Belet f’isem il-Grupp PPE-DE
– Martin Schulz u Robert Goebbels f'isem il-Grupp PSE
– Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek, Patrizia Toia u Anne Laperrouze, f'isem il-Grupp ALDE
– Ewa Tomaszewska, Adam Bielan, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Mario Borghezio, Antonio Mussa u Mieczysław Edmund Janowski f'isem il-Grupp UEN
li tieħu post il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa mill-gruppi li ġejjin:
– UEN (B6‑0152/2009)
– PPE-DE (B6‑0153/2009)
– ALDE (B6‑0154/2009)
– PSE (B6‑0155/2009)
dwar il-futur tal-industrija tal-karozzi
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA
PE 401.126/01   RC-B6-0112/2008
12 ta' Marzu 2008
XML  PDF  WORD 
imressqa skond l-Artikolu 115(5) tar-Regoli ta' Proċedura minn
– Nickolay Mladenov, Thomas Mann, Guido Podestà, Nicole Fontaine, Eija-Riitta Korhola u Ivo Belet, f'isem il-Grupp PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Robert Evans, Elena Valenciano Martínez-Orozco u Emilio Menéndez del Valle, f'isem il-Grupp PPE-DE
– Jules Maaten, Marco Cappato, Marios Matsakis u Marielle De Sarnez, f'isem il-Grupp PPE-DE
– Adam Bielan, Ewa Tomaszewska u Konrad Szymański, f'isem il-Grupp PPE-DE
– Angelika Beer, Joost Lagendijk u Hélène Flautre, f'isem il-Grupp Verts/ALE
– Francis Wurtz u André Brie, f'isem il-Grupp Verts/ALE
li tieħu post il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa mill-gruppi li ġejjin:
– Verts/ALE (B6‑0112/2008)
– Verts/ALE (B6‑0112/2008)
– UEN (B6‑0116/2008)
– PSE (B6‑0118/2008)
– GUE/NGL (B6‑0123/2008)
– ALDE (B6‑0125/2008)
dwar il-każ tal-ġurnalista Afgan Perwiż Kambakhsh
Avviż legali